Top

Brig

Y caffi arweinwyr yn cymryd yr awenau yng nghyngor Bro Morgannwg

 

03 Tachwedd 2016

 

Mae Caffi Arweinwyr Cyngor Bro Morgannwg ar y rhestr fer yng nghategori Tîm y Flwyddyn ar gyfer Gwobrau LGC 2017.

 

Dyluniwyd Caffi Arweinwyr y Cyngor fel rhaglen ddatblygu arweinyddiaeth heb y costau mynychu, y gofynion dethol na'r goblygiadau ehangach sydd ynghlwm wrth raglen o'r fath.


Mae’r Caffi Arweinwyr wedi bod ar agor ers mis Mai 2015, ac mae’n cael ei gynnal ar drydedd wythnos y mis ar gyfer holl gyflogeion y Cyngor. Ei nod yw cynnig awyrgylch anffurfiol tebyg i gaffi lle gall unrhyw arweinwyr arfaethedig gwrdd â'i gilydd i drafod materion arweinyddiaeth a rhannu arferion da.


Cafodd ei ddylunio a’i sefydlu gan grŵp bychan ond ymroddgar iawn o staff o bob gwasanaeth, a nhw sy’n ei reoli o hyd. Er bod y Caffi yn cael ei gynnal ar sail ‘diwydiant isel’ a gwirfoddol, mae wedi mynd o nerth i nawr, a bellach rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae rhai o'r sesiynau diweddar wedi cynnwys 7 agwedd ar arweinyddiaeth effeithiol, meddwl yn bositif, dealltwriaeth emosiynol a theori enillion ymylol. 


Bydd y seremoni wobrwyo yn digwydd yn Llundain ar 8 Mawrth 2017, lle caiff perfformiad y sawl sydd wedi cyrraedd y rownd terfynol dros y flwyddyn ddiwethaf ei farnu.


Dywedodd Reuben Bergman, Pennaeth Adnoddau Dynol Cyngor Bro Morgannwg: “Rwy’n falch iawn bod y tîm yn dal i gael cydnabyddiaeth genedlaethol am eu gwaith ac am lwyddiant y Caffi Arweinwyr. Mae’r Caffi yn arddangos ymroddiad, mentergarwch a chreadigrwydd ein staff ac mae’n rhan bwysig iawn o'n dull cynllunio dilyniant. Bydd hyn yn dda iawn i’r Cyngor yn y tymor hir." 


Mae’r Gwobrau LGC yn rhoi cyfle i awdurdodau lleol arddangos llwyddiannau penodol. Mae’r gwobrau'n helpu i ledaenu arfer gorau yn y DU, a bydd gan bawb yn y gystadleuaeth gyfle i ddysgu gan ei gilydd er mwyn symud ymlaen, gwella ac arloesi.