Top

Brig

Gwrandewch ar gerddoriaeth fyw wrth sglefrio yn nigwyddiad Canol Gaeaf Cyngor Bro Morgannwg

Tachwedd 23 2016

 

GALL sglefrwyr Canol Gaeaf fwynhau cerddoriaeth wrth symud wrth i Mack Events  drosglwyddo cerddoriaeth o babell fawr i brif atyniad y safle.

Bydd pedwar band byw yn chwarae yn ystod y digwyddiad naw diwrnod, gyda DJ yn ystod yr adegau eraill i sicrhau nad yw’r gerddoriaeth yn dod i ben!

 

campics 022Gall pobl y tu allan i’r babell gerddoriaeth fwynhau’r adloniant oherwydd bydd y sain yn cael ei darlledu ledled y llawr sglefrio.

 

Mae Mack Events yn gyfrifol am drefnu adloniant, ac maent ag enw da am drefnu llawer o ddigwyddiadau llwyddiannus iawn, gan gynnwys yr ŵyl GlastonBarry.

 

“Byddwn yn chwarae’r gerddoriaeth, bydd pedwar band byw a DJ,” meddai Rock Mackintosh, un o sefydlwyr Mack Events. 

“Bydd llwyfan o fewn pabell fawr ac ardal eistedd ynghyd â chaffi yn gwerthu pethau fel cŵn poeth.

 

“Ddydd Sul rhwng 5pm a 7pm, bydd Sarah Brown yn chwarae cymysgedd acwstig o ganeuon modern a chaneuon hŷn.

 

“Ddydd Gwener 2 Rhagfyr, bydd band arall o’r enw The Acoustic Sinners yn perfformio eu dehongliad nhw o ganeuon poblogaidd.

 

“Bydd perfformiwr arall y diwrnod wedyn, sydd i'w gadarnhau a dydd Sul bydd Four Kicks, band o bedwar talentog o Swydd Gaerlŷr yn perfformio.

 

“Caiff Cerddoriaeth Fyw ei darlledu o'r babell i seinyddion ger y llawr sglefrio, fel bod y sglefrwyr yn gallu clywed y gerddoriaeth wrth gael hwyl ar yr iâ. Bydd yr un peth yn digwydd ar gyfer perfformiad y DJ.

 

campics 023

“Mae gwylio’r babell fawr yn cael ei gosod yn gyffrous iawn. Rydym oll yn edrych ymlaen y

n fawr ato.

 

“Mae gennym brofiad o gynnal digwyddiadau mawr fel GlastonBarry, a gall y digwyddiad hwn fod yn wych i’r dref.”

 

Bydd Canol Gaeaf yn cynnig bwyd, diodydd a cherddoriaeth fyw ynghyd â phrofiad sglefrio ar gyfer yr holl deulu. 

 

Bydd llawr sglefrio Canol Gaeaf yn agor am 5.30pm ddydd Sadwrn, 26 Tachwedd ac yna pob diwrnod tan ddydd Sul, 4 Rhagfyr.

 

Bydd prisiau’n amrywio o £3, a bydd modd prynu tocyn teulu am £10.