Top

Brig

Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig y Maer – Cardiau ar Werth

Defnyddiodd ychydig dros 500 o blant o ledled Bro Morgannwg lawer o ddyfeisgarwch, gliter a chyfryngau gwahanol i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Cerdyn Nadolig y Maer.

 

Roedd pob cais o'r safon flaenaf, a chafodd y Maer, y Cynghorydd Stuart Egan, drafferth dewis 10 cerdyn.

 

Dyma'r artistiaid ifanc llwyddiannus: Katy Treharne, Ysgol Gynradd Y Bont-faen, Isobel Adams, Ysgol Stanwell, Talia Francis, Ysgol Gynradd Y Bont-faen, Iolo, Ysgol Gynradd Victoria, Jessica Sweet, Ysgol Gynradd Victoria, Ellis Nazzaro, St Richard Gwyn, Jessica Edwards, Ysgol Sant Curig, Lily Alsop, Ysgol Sant Curig a Sylvie a Aliana o Ysgol Feithrin Cogan.

 

Mae pecynnau o'r 10 dyluniad ar gael am £3.50 y pecyn – edrychwch arnynt isod!

 

Fodd bynnag cafodd un cerdyn gan Harri Evans o Ysgol Sant y Curig, ei ddewis fel yr enillydd cyffredinol a chafodd y cerdyn hwn ei gomisiynu fel Cerdyn Nadolig swyddogol y Maer. Ni chaiff llawer o gopïau o’r cerdyn hwn eu hargraffu – 10 ar gael am £3.50.  

 

Caiff arian a godir trwy werthu'r cardiau ei roi i Elusennau'r Maer: Ymddiriedolaeth Lesotho Penarth a’r Cylch a Phroject Elusen Ysbyty Perllan Llandochau.

 

I brynu cardiau e-bostiwch Swyddfa’r Maer: jmebrown@valeofglamorgan.gov.uk neu Swyddfa’r Cabinet: SarJones@valeofglamorgan.gov.uk

 

Cais buddugol Harri Evans yw’r dyluniad cyntaf yn yr arddangosfa hon.