Top

Brig

Nadolig Llawen o'r Fro

 

02 Tachwedd 2016

 

Wrth i dymor yr Ŵyl agosáu, mae cystadleuaeth cerdyn Nadolig Maer Cyngor Bro Morgannwg wedi cau a chyhoeddwyd mai’r enillydd yw Harri Evans o Ysgol Sant Curig.

 

Christmas Card Competition Winners with framed cardsAr ôl derbyn dros gant o gynigion, roedd tasg anodd yn wynebu’r Maer a’r panel dyfarnu wrth bennu pa gardiau fyddai’n mynd yn eu blaenau i ffurfio’r casgliad Nadolig.


Dechreuodd y gystadleuaeth wrth i’r Maer geisio lledu rywfaint o hwyl yr ŵyl trwy ofyn i ysgolion Bro Morgannwg fod yn greadigol a chreu eu cardiau Nadolig eu hunain. Roedd gofyn i bob plentyn oedd am gymryd rhan ddylunio un cerdyn Nadolig a’i gyflwyno cyn y dyddiad cau ar 09 Hydref. 


Rhannwyd y gystadleuaeth yn chwe chategori: Meithrin; Dosbarth Derbyn; Blwyddyn 1 – 3; Blwyddyn 4 – 6; Blwyddyn 7 – 9; Blwyddyn 10 – 12.


Daeth y cynigion i mewn ar ffurf ffotograffau, darluniau a chartwnau, gyda thipyn o gliter yn gorchuddio’r Maer a’r panel wrth ddyfarnu!


Dewiswyd un ar ddeg o gardiau i greu Casgliad Cardiau Nadolig swyddogol y Maer ar gyfer 2016, gyda phawb gyfrannodd at y casgliad terfynol yn derbyn gwahoddiad i fynychu seremoni ym Mharlwr y Maer ar 21 Hydref, lle cyflwynwyd delwedd wedi ei fframio o’r cardiau i’r enillwyr a’u teuluoedd. Mynychwyd y seremoni hefyd gan Jane Hutt AC, cydymaith y Maer, Nigel Gibbs, a’r amgylcheddwr a’r cyflwynydd teledu Dr Rhys Jones (Rhys Jones Wildlife Patrol).


Y prif enillydd oedd Harri Evans, a dynnodd lun o’r Maer gyda Siôn Corn a Rwdolff y naill ochr iddo ac yn dal baner yn dweud “Nadolig Llawen.”


Roedd y Cynghorydd Stuart Egan, Maer Cyngor Bro Morgannwg, yn falch dros ben gyda’r ymateb dderbyniodd y gystadleuaeth, gan ddweud: “Roedd pob cynnig ddaeth i law o safon uchel iawn, gyda llawer o ôl meddwl a chreadigrwydd yn amlwg ym mhob cerdyn. Yn sicr fe wnaeth hynny y gwaith o ddewis yr enillwyr yn anodd dros ben! Diolch i bawb a anfonodd gerdyn aton ni.”


Os carech brynu’r casgliad cardiau Nadolig, cysylltwch â Julie Brown, Cynorthwy-ydd Personol y Maer ar 01446 422406.
Bydd yr arian a gaiff ei godi yn mynd at elusennau’r Maer: Ymddiriedolaeth Lesotho Ardal Penarth a Phroject Perllan Ysbyty Llandochau.