Top

Brig

Cyngor Bro Morgannwg yn cyfrannu cyfran o refeniw maes parcio i’r Clwb Rotari

 

09 Tachwedd 2016

 

081116-001Roedd Cyngor Bro Morgannwg yn falch o roi siec o £1,000 i Glwb Rotari’r Barri, sef cyfran o’r refeniw maes parcio a godwyd ar noson Digwyddiad Tân Gwyllt Ynys y Barri y penwythnos diwethaf.

 

Rhodd y Cyng Gwyn John y siec i lywydd y Clwb Rotari, Robin Pitcher.

 

Nid yw’r union swm a godwyd ar y noson wedi'i gyfrifo eto, ond y gobaith yw y bydd yn fwy na £5,000.Caiff yr arian ei ddefnyddio at ddibenion elusennol yn y gymuned.

 

Dywedodd y Cyng. Gwyn John, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweladwy, Hamdden a Gwasanaethau Rheoliadol:“Mae Cyngor Bro Morgannwg yn falch o wneud y cyfraniad hwn at Glwb Rotari’r Barri, sef cyfran o refeniw maes parcio a godwyd ar noson Digwyddiad Tân Gwyllt Ynys y Barri y penwythnos diwethaf. Mae’r swm hwn yn ychwanegol i’r £4,500 a roddodd y Cyngor tuag at y digwyddiad sy’n cynnwys £1,500 o arian grant a £3,000 ar gyfer adnoddau i drefnu cau ffyrdd, darparu stiwardiaid a rhoi mesurau rheoli traffig ar waith.

 

“Mae’r Clwb Rotari yn gwneud cymaint o waith gwych yn y gymuned leol, ac rydym yn gobeithio y gall y cyfraniad hwn helpu’r gwaith hwnnw i barhau.”

 

Dywedodd llywydd y Clwb Rotari Robin Pitcher: “Roedd y tywydd o’n plaid ar y noson ac o ganlyniad cawsom noson wych, diolch yn rhannol i’r gefnogaeth rydym yn ei chael gan Fro Morgannwg a Chyngor y Dref.

 

“Rydym eto i gadarnhau faint o arian a godwyd yn y Digwyddiad Tân Gwyllt, ond rydym yn gobeithio y bydd yn debyg i symiau a godwyd yn y blynyddoedd blaenorol, y byddwn yn ei wario'n elusennol.”