Top

Brig

Mae Snow Business yn barod i ddod â hud a lledrith y sgrin fawr i Ice Central Y Barri


Tachwedd 25 2016

 

Bydd cwmni effeithiau ffilm a theledu Snow Business yn symud i Ice Central yn Y Barri yr wythnos hon, yn barod i droi’r lleoliad yn lle hwyliog rhewllyd ar gyfer yr Ŵyl.

 

Caiff rhan o Barc Canolog Y Barri, ger Neuadd y Dref ei thrawsnewid yn fyd gaeafol hudolus, gan gynnwys llawr sglefrio, cerddoriaeth fyw a bwyd a diodydd tymhorol.

 

Er mwyn helpu i greu’r amgylchedd, bydd Snow Business yn defnyddio technegau a ddefnyddir ar gynyrchiadau ar y sgrin fach a’r sgrin fawr er mwyn rhoi ymdeimlad rhewllyd go iawn iddo.

 

“Rydym yn arwain y byd ar effeithiau eira a’r gaeaf,” meddai llefarydd Snow Business Kate Tyler.

 

“Rydym wedi gweithio ar bopeth o Harry Potter i Coronation Street. Gwnaethom olygfa eira anferth ar gyfer y ffilm James Bond The Day After Tomorrow a buom yn gweithio ar ddarn agoriadol Gladiator.

 

“Rydym hefyd yn gwneud pethau ar gyfer digwyddiadau byw fel Glastonbury a’r Eden Project, yn addurno ffenestri siopa a rydym mewn bodolaeth ers mwy na 30 mlynedd.

 

“Yn Ice Central bydd dynion eira 5 troedfedd i bobl gael tynnu eu ffotograff gyda nhw, peiriant eira sy’n cynhyrchu eira sych sy’n cwympo a brigau coed â llwch o eira arnynt.

 

“At ei gilydd, byddwn yn cynhyrchu 100 cilogram o eira, a wnaed o bapur wedi’i ailgylchu, a bydd yn cymryd tua 10 awr i roi trefn ar bopeth.

 

”Mae agoriad mawreddog Ice Central am 5pm ddydd Sadwrn, fel rhan o ddathliadau cynnau goleuadau’r Nadolig.

Bydd y llawr sglefrioar agor am naw diwrnod, a dyma uchafbwynt rhaglen ddigwyddiadau gaeafol 2016 Cyngor Bro Morgannwg.

 

Bydd digwyddiadau hwyr y nos ar nosweithiau Gwener, Sadwrn a Sul.  Bydd prisiau’n amrywio o £3, a bydd modd prynu tocyn teulu am £10.