Top

Brig

Trydedd lyfrgell gymunedol wedi'i sefydlu ym Mro Morgannwg

 

09 Tachwedd 2016

 

Mae gwaith rheoli Llyfrgell Dinas Powys wedi’i drosglwyddo’n ffurfiol i Lyfrgell a Chanolfan Gweithgareddau Dinas Powys gan ei gwneud hi’r drydedd llyfrgell gymunedol i gael ei sefydlu ym Mro Morgannwg.

 Dinas Powys Library and Activity Centre Launch Event

 

Mae'r trosglwyddiad hwn yn dod ar ôl cyhoeddiad yn gynharach eleni bod Cyngor Bro Morgannwg yn trafod â grwpiau cymunedol mewn pum lleoliad am gymryd yr awenau o ran rhedeg eu llyfrgell leol.  


Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi clustnodi £100,000 i helpu i dalu am gostau dechrau a gwelliannau i’r adeiladau ar gyfer y grwpiau cymunedol a fydd yn gyfrifol am eu llyfrgelloedd, a bydd Dinas Powys yn manteisio ar ran o’r arian hwn.  

 

Bydd llyfrgell Dinas Powys hefyd yn derbyn cefnogaeth barhaol gan y Cyngor ar ffurf mynediad TG, llyfrau ac adnoddau llyfrgell eraill a chyngor proffesiynol. 


Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Yn ystod y misoedd diwethaf bu tîm o wirfoddolwyr yn gweithio ochr yn ochr â staff llyfrgell y Cyngor, gan gael profiad gwerthfawr o ran rhedeg y llyfrgell. Nawr bod y trosglwyddiad wedi digwydd, edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda’r rheolwyr newydd a’u helpu i wireddu eu huchelgeisiau ar gyfer y llyfrgell.” 


Dywedodd y Cynghorydd Keith Hatton a fu'n cymryd rhan yn y trosglwyddiad: "Mae'r grŵp o ymddiriedolwyr a'n gwirfoddolwyr wedi gweithio'n galed i gyflawni’r trosglwyddiad hwn a dylent gymryd llawer o’r clod am barhau gyda'r llyfrgell yn Ninas Powys." 


Esboniodd y Cynghorydd Chris Franks, sef cadeirydd Ymddiriedolwyr DPLAC: "Mae gennym lawer o heriau o'n blaenau o hyd ond mae gennym gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol ac rydym yn gobeithio y bydd y llyfrgell yn mynd yn hyb cymunedol ar gyfer pobl Dinas Powys.”