Top

Brig

Dwy Wobr mewn Wythnos i Bencampwr Mentergarwch y Fro

22 Tachwedd 2016

Vale Council

 

Roedd yr wythnos ddiwethaf yn un brysur i Annette Gee, Swyddog Bwrsari Cyngor Bro Morgannwg.

 

I ddechrau roedd Annette yn bresennol yn Stadiwm y Principality i gasglu gwobr fel Pencampwr Mentergarwch y Flwyddyn yng Nghymru, yn ôl barn panel o gyn-enillwyr oedd yn cynnwys Prif Swyddog Gweithredol  Just Eat, David Buttress, Hayley Parsons CBE a’r awdur a’r cyflwynydd teledu Lyndon Wood.

 

Yna ymlaen i Balas San Steffan gyda’i chydweithwraig Natasha Davies i’w chymeradwyo gan y Gweinidog dros Fusnesau Bach, Margot James, AS, am eu gwaith yn hyrwyddo ysbryd mentergarwch fel rhan o Wobrau Prydain Fentrus. Mae Gwobrau Prydain Fentrus yn rhan o ymgyrch y Llywodraeth i gynyddu mentergarwch yn y DU. 

 

Mae Annette wedi gweithio’n ddiflino dros fentergarwch yr ifanc yn y Fro a thros Dde Cymru, gan rannu ei hamser rhwng ei busnes, Taskforce Paintball yn y Bont-faen, ei rôl fel Swyddog Bwrsari’r Cyngor, a hefyd ei gwaith fel Mentor Syniadau Mawr Cymru.

Ynghyd a’i rhagflaenydd Natasha yn swydd y Swyddog Bwrsari, mae Annette hefyd yn rhedeg Cynllun Bwrsari Ysbrydoli’r Fro Cyngor Bro Morgannwg gyda chefnogaeth gan Sefydliad Waterloo. Mae’r cynllun wedi gweld 50 o bobl ifanc ledled y Fro yn cael cefnogaeth grantiau cychwynnol i'w busnesau o hyd at £3,000.

 

Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, y Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: Ar wahân i allu cyrchu cyllid fe wyddom fod cefnogaeth a modelau rôl yn hanfodol i lwyddiant darpar entrepreneuriaid.  Rwy’n hynod falch fod arbenigedd Annette a Natasha o’i blaen wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol. Mae’r ddwy ill dwy  yn entrepreneuriaid eu hunain sy’n rhoi dealltwriaeth arbennig iddyn nhw o’r heriau sy’n wynebu rhai ifanc sy’n mentro.

 

Er bod y cynllun bwrsari bellach yn llawn, bydd Annette yn parhau â’i gwaith yn cefnogi derbynwyr ifanc y bwrsari ynghyd a datblygu project yn 2017 fydd yn gweld busnesau a phreswylwyr yn cefnogi ei gilydd, gan gloddio gwythïen gyfoethog o wybodaeth entrepreneuraidd y gwyddom sydd yn bodoli yn y Fro.