Top

Brig

Bro Morgannwg i nodi dydd y Cadoediad

 

10 Tachwedd 2016

 

Bydd cyrff dinesig ledled y Fro yn cynnal seremonïau i nodi Dydd y Cadoediad 2016. 

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn parhau i gefnogi’r Lleng Brydeinig Frenhinol drwy gynnal seremoni i osod torchau i goffáu Dydd y Cadoediad ar ddydd Gwener 11 Tachwedd.  Cynhelir seremoni fer, ynghyd â dau funud o dawelwch ar Gwrt Blaen y Swyddfa Ddinesig, o flaen Cofeb y Masnachlongwyr, Y Barri, gan ddechrau am 10.45am.  


Bydd y Maer, ynghyd ag arweinwyr gwleidyddol a chynrychiolwyr sefydliadau lleol yn gosod torchau i gofio'r meirw.  Mae’r seremoni yn agored i bawb ac anogir y cyhoedd i fynychu a thalu teyrnged.  Cenir y ‘Caniad Olaf’ a’r ‘Reveille’  i nodi dechrau a diwedd y cyfnod o dawelwch.  


Yn ogystal â hyn cynhelir sawl parêd a gwasanaeth ledled y Fro ar Sul y Cofio, ddydd Sul 13 Tachwedd.  

 

  • Y Barri – Gorymdeithio o Sgwâr y Brenin am 10.30am. Aros i osod torchau wrth Gofeb y Llynges Fasnachol y tu allan i’r Swyddfeydd Dinesig am 10.40am. Bydd y gwasanaeth awyr agored wrth senotaff y Neuadd Goffa yn dechrau am 10.50am.  Rhagor o wybodaeth ar: 01446 738663. 
  • Y Bont-faen – Gwasanaeth awyr agored wrth y Gofeb Ryfel (Neuadd y Dref), am 10.50am.  Rhagor o wybodaeth ar: 01446 773835.
  • Llanilltud Fawr – Gwasanaeth awyr agored wrth y Senotaff am 10.50am. Rhagor o wybodaeth ar: 01446 793707 neu 01446 792862. 
  • Penarth – Gorymdeithio o Station Approach am 10.10am. Aros ym Mharc Alexandra i osod torchau.  Gorymdeithio i Eglwys yr Holl Saint ar gyfer Gwasanaeth Cofio am 10.50am. Rhagor o wybodaeth ar: 02920 700721.