Top

Brig

Plant y Barri yn helpu i greu lluniau o dîm pêl-droed Cymru


Rhagfyr 7 2016


HELPODD plant y Barri i greu portreadau o dîm pêl-droed Cymru, gan gynnwys Gareth Bale, seren Real Madrid, ac yna eu cyflwyno i’r chwaraewyr.


Cwblhaodd y plant y project gyda’r artistiaid Jon a Sally Phillips o Pippin Designs, a oedd yn cynnwys creu lluniau o garfan Chris Coleman.


Welsh Football Team Meet and Greet 3Cafodd ei wneud fel rhan o gynllun Cymunedau yn Gyntaf y Barri Cyngor Bro Morgannwg, a redwyd mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ieuenctid y Fro, Cymdeithas Dai Newydd a Chanolfan Gymunedol Castleland.


Cafodd y grŵp y cyfle i ddangos eu hymdrechion i chwaraewyr Cymru cyn y gêm ragbrofol Cwpan y Byd yn erbyn Serbia yn Stadiwm Dinas Caerdydd, gan ddod yn ôl wedyn i wylio’r gêm.


Bydd y paentiadau’n cael eu rhannu ymysg y sawl a gymerodd ran a’u harddangos mewn adeiladau ysgol a chymunedol ledled y Fro. Mae’r safleoedd hyn yn cynnwys Ysgol Gyfun y Barri, Ysgol Gyfun Bryn Hafren, Ysgol Gynradd Tregatwg, Ysgol Gyfun Stanwell, Canolfan Gymunedol Castleland a Neuadd Chwaraeon Colcot.


Dywedodd Samantha Jones, Swyddog Datblygu Cymunedau yn Gyntaf:  “Hoffai’r partneriaid a’r bobl ifanc a oedd yn rhan o’r gwaith ddiolch i Chris Coleman, rheolwr tîm pêl-droed Cymru, am y cyfle i gwrdd â’r tîm, yn ogystal â Mark Evans, Pennaeth Gemau Rhyngwladol yng Nghymdeithas Bêl-droed Cymru, am ariannu’r project celf a’r tocynnau i’r gêm.”


Mae dyfodol Cymunedau yn Gyntaf yn cael ei drafod ar hyn o bryd. Os hoffech ddweud eich dweud cwblhewch yr arolwg ar-lein erbyn 9 Rhagfyr. Mae’r arolwg ar dudalen Facebook Cymunedau yn Gyntaf neu gallwch chwilio ar-lein am arolwg cymunedau cadarn Llywodraeth Cymru. 


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Cymunedau yn Gyntaf y Barri ar 01446 709432 neu e-bostiwch ni yn Communitiesfirst@valeofglamorgan.gov.uk. Rydyn ni hefyd ar Facebook yn BarryCommunitiesFirst.