Top

Brig

Canolfan Ddinesig Y Barri i’w thrawsffurfio i mewn i ddigwyddiad CANOL GAEAF y tymor hwn

 

10 Hydref 2016

 

Bydd Parc Canolog Y Barri yn cynnal llawr sglefrio cyntaf erioed y dref y gaeaf hwn, ynghyd â chyfres o atyniadau fel rhan o'i drawsffurfiad i GANOL GAEAF.

 

Ice Central

 

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn gosod llawr sglefrio dan do yn y parc gyferbyn â Neuadd y Dref Y Barri, fydd ar agor ar ôl i Oleuadau Nadolig y Barri gael eu cynnau ar 26 Tachwedd am 5pm.

 

Bydd Canol Gaeaf yn cynnig bwyd, diodydd a cherddoriaeth fyw tymhorol ynghyd â phrofiad sglefrio Nadoligaidd ar gyfer yr holl deulu.  Bydd y llawr sglefrio ar agor am wyth diwrnod, a dyma uchafbwynt rhaglen ddigwyddiadau gaeafol 2016 Cyngor Bro Morgannwg.

 

Ganol Gaeaf

 

Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg:

“Ers dwy flynedd rydym wedi cynnal digwyddiadau Nadoligaidd poblogaidd iawn yn Sgwâr y Brenin. Mae’r ddwy noson hyn wedi profi bod y digwyddiadau cywir yn gallu denu torfeydd mawr iawn o bobl i ganol dref Y Barri. 
“Ar hyn o bryd, rydym yn adeiladu ar y llwyddiant hwnnw gyda digwyddiad sy'n para wythnos yn hytrach na noson, ac felly gall hyd yn oed mwy o bobl ei fwynhau. 
“Yn ogystal â chynnig hwyl Nadoligaidd i deuluoedd o’r Fro a thu hwnt, gobeithiwn y bydd y digwyddiad (sef y digwyddiad cyntaf o’r fath yn y dref) yn rhoi hwb i fasnachwyr lleol yn ystod cyfnod pwysig iawn o’r flwyddyn.
“Rydym wrthi’n gorffen trefnu rhaglen o ddigwyddiadau yn ystod yr wythnos, ac mewn llefydd eraill ledled y Fro dros y Nadolig ar hyn o bryd, a dyma yw’r cyntaf o nifer o gyhoeddiadau.  Felly byddwch yn barod!"
Mae Canol Gaeaf yn cael ei ddatblygu mewn partneriaeth â Mack Events, y tîm tu ôl yr ŵyl GlastonBarry llwyddiannus iawn.Meddai Ross Mackintosh o Mack Events:
“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at fod ynghlwm wrth beth all fod yn rhan hanfodol o galendr digwyddiadau Y Barri. Gobeithiwn y bydd pobl Y Barri yn mwynhau’r digwyddiad, yn galw heibio a chael gwydraid o win cynnes a mins pei wrth i'r plant fwynhau'r llawr sglefrio a bod pawb yn mwynhau ysbryd y nadolig! 
“Mae pawb yn gwybod fod y dref yn gwella, a phob blwyddyn mae GlastonBarry yn deyrnged i'r gymuned wych yr ydym yn rhan ohoni. Rydym yn meddwl y gall Canol Gaeaf fod yn llwyddiannus iawn, ac yn edrych ymlaen at ddweud mwy wrth bobl amdano wrth i’r manylion gael eu cadarnhau yn yr wythnosau i ddod.”  
Bydd llawr sglefrio Canol Gaeaf yn agor am 5.30pm ddydd Sadwrn, 26 Tachwedd ac yna pob diwrnod o ddydd Sul, 27 Tachwedd tan dydd Sul, 4 Rhagfyr. Bydd digwyddiadau'n cael eu cynnal gyda’r nos ar ddyddiau Gwener, Sadwrn a Sul.
Bydd prisiau’n amrywio o £3, a bydd modd prynu tocyn teulu am £10.