Top

Brig

Corff gwobrwyo'r Faner Werdd yn canmol Promenâd Ynys y Barri 

 

Hydref 20 2016

 

MAE Promenâd Ynys y Barri wedi derbyn adborth rhagorol yn adroddiad Cadwch Gymru'n Daclus, a derbyniodd Wobr y Faner Werdd – marc ansawdd gofod awyr agored rhyngwladol.  

 

Cafodd safle Cyngor Bro Morgannwg ganmoliaeth o fri wrth iddo gael ei asesu ar gyfer y wobr. 


BarryIsland1Roedd yr adroddiad yn llawn clod gan Cadwch Gymru’n Daclus, sy’n helpu i gyflenwi cynllun y Faner Werdd gyda chymorth Llywodraeth Cymru, yn cynnwys nifer o sylwadau sy'n tynnu’r sylw. 


Mae’r rhain yn cynnwys:

• “Gwaith arbennig o dda ar y safle dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.” 

• “Mae’n wych gweld y safle cyfan mewn cyflwr mor dda – mae ymdrech dda iawn wedi’i rhoi i sicrhau bod elfennau hen a newydd o seilwaith ffisegol (ystafelloedd newid, y safle seindorf, gosodiadau celf etc) yn eistedd ochr yn ochr â’i gilydd yn effeithiol." 

• “Dylid canmol y tîm am gydnabod cymeriad y bae a'r ynys a chynnwys yr elfennau cadwraeth ffantastig, sy'n rhoi'r cais hwn am Faner Werdd ar y brig."

 

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd: “Roedd cais Promenâd Ynys y Barri yn anhygoel ar gyfer Gwobr y Faner Werdd. Roedd gan y safle farc uchel iawn o ystyried mai dyma'r tro cyntaf iddo gael ei asesu.“

BarryIsland2

Mae ein parciau a’n mannau gwyrdd yn chwarae rôl bwysig iawn yn ein cymunedau, ond nid yw pobl yn manteisio ar eu buddion bob tro.”“Hoffwn longyfarch pawb sydd ynghlwm wrth gynnal lle mor wych – mae'r safle yn amlwg yn cael ei ddefnyddio'n aml gan bobl sydd wrth eu boddau bod yno!"


Dywedodd Neil Moore, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg: “Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i adfywio Ynys y Barri a gweddill y dref gan glustnodi adnoddau sylweddol i wella’r ardaloedd hyn.  Felly, rydym yn falch iawn o dderbyn ardystiad diffuant gan Cadwch Gymru’n Daclus ar gyfer yr holl waith sydd wedi’i wneud.  Mae’r Ynys wedi mynd trwy gyfnod o wella parhaus, ac rydym yn falch iawn o glywed pobl yn siarad amdano fel un o fannau awyr agored gorau'r wlad.  Hoffwn ddiolch i bawb sydd ynghlwm wrth y stori lwyddiant hon.”