Top

Brig

Mae llynnoedd Cosmeston yn derbyn cymorth i ddod yn fyw trwy sain

 

06 Hydref 2016

 

Mae Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston, Bro Morgannwg, wedi ei gadarnhau yn un o hoff brojectau ‘Bags of Help’ Tesco. Mae’r parc bellach wedi derbyn unedau ‘Taith Natur Sain’ a fydd yn rhoi disgrifiadau sain manwl i ymwelwyr wrth iddynt gerdded trwy'r warchodfa natur.

Cosmeston Map with Audio Nature Trail unit locations

Bydd yr unedau storio sain, sy’n pweru eu hunain wrth eu weindio, a roddwyd i’r safle yn y Fro mewn prif fannau o amgylch y prif lyn ym Marc Gwledig Llynnoedd Cosmeston a bydd y disgrifiadau sain a’r synau yn ychwanegu at brofiad yr ymwelydd.


Cynllun grant lleol yw menter ‘Bags of Help’ Tesco sy’n defnyddio’r arian a godir trwy gost pum ceiniog y Llywodraeth ar fagiau plastig ar gyfer llawer iawn o brojectau lleol amrywiol. Gall y projectau hyn greu neu wella mannau awyr agored a gallant amrywio o fod yn barciau newydd i erddi cymunedol.


Mae cwsmeriaid Tesco yn bwrw pleidlais yn y siop am eu hoff broject yn yr ardal, yna llunnir rhestr fer o dri phroject ac mae’r tri hynny’n derbyn grant o rhwng £8,000 a £12,000. 


Sound Units ready for installation at CosmestonDywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Adfywio ac Addysg, “Mae Comeston eisoes yn cynnig amrywiaeth eang o atyniadau ar gyfer ymwelwyr: mae'r planhigion a bywyd gwyllt amrywiol yno yn cynnig llawer i’w weld. Ond bydd yr unedau sain yn rhoi’r gallu i ni i gyd ddysgu wrth i ni gerdded. Byddant yn wych ar gyfer y bobl sy’n ymweld â'r llynnoedd neu'n mynd tua'r Pentref Canoloesol."


Rhoddwyd statws Gwarchodfa Natur Leol i Barc Gwledig Llynnoedd Cosmeston ym mis Mai 2013 ac mae’n noddfa ar gyfer planhigion prin a bywyd gwyllt lleol. Mae’r Parc Gwledig ar led dros 100 hectar o dir a dŵr ac yn y safle mae pentref canoloesol o'r 14eg ganrif wedi ei ailadeiladu lle mae tywysyddion mewn gwisg o'r cyfnod yn mynd ag ymwelwyr o gwmpas yr adeiladau sydd hefyd wedi eu haddurno yn ôl naws y cyfnod.


Gosodir yr unedau sain ar gyfer y llwybr natur nawr a byddant ar gael i’w defnyddio gan ymwelwyr Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston erbyn diwedd mis Hydref.


Am ragor o wybodaeth am gynllun ‘Bags of Help’ Tesco, ewch i www.tesco.com/bagsofhelp. Am ragor o wybodaeth am barciau Bro Morgannwg, ewch i www.valeofglamorgan.gov.uk/en/enjoying/parks_and_gardens.