Top

Brig

Digwyddiadau un-tro ym mae Dwnrhefn

 

05 Hydref 2016

 

Amazing Fanbirds at Craft FestivalMae Bae Dwnrhefn, Southerndown ym Mro Morgannwg wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau un-tro yn ddiweddar, gan gynnwys gweithgareddau crefft a phenwythnos sinema awyr agored.

 

Digwyddodd Gŵyl Grefftau’r Arfordir ar 4 Medi, gydag oddeutu 600 o ymwelwyr yn ystod y dydd yn mwynhau arddangosfeydd crefft, gweithdai bychain a’r cyfle i brynu crefftau lleol - gan gynnwys nwyddau Helyg, gwydr lliw a thecstilau wedi eu huwch-gylchu. Gydag addewidion o adar gwyntyll wedi eu cerfio o un darn o bren, ni chafodd yr ymwelydd creadigol a chwilfrydig ei siomi.


Yna, roedd modd i ymwelwyr ymroi iddi wrth i dri gweithdy gael eu cynnal pob dydd o 6-9 Medi, gan ganolbwyntio ar blethu pren helyg, creu gwydr lliw, ysgrifennu creadigol, tecstilau a chelf broc môr. 
Ddydd Gwener 16 Medi roedd tro bach atmosfferig drwy Erddi Dwnrhefn yn arwain at sgrin sinema fawr, wrth i’r penwythnos sinema awyr agored ddechrau gyda dangosiad o’r clasur-cwlt, The Lost Boys.  Roedd machlud yr haul oddi ar y glannau yn le da i'r ffilm am fampirod wrth i'r gwylwyr fynd i'r bar a'r stondinau eraill, i gael coctel a thacos cyn i'r ffilm ddechrau.


Mae cysylltiad gan yr arfordir treftadaeth hwn â môr ladron, ac ar nos Sadwrn cafwyd trysor o ffilm gyda The Goonies.  Wrth i’r dorf aros i’r anturwyr ifanc eu harwain at fae’r trysor, roedd cyfle i ymwelwyr chwarae golff gwallgof.

 
Mae’r digwyddiadau un-tro hyn yn rhan o gynllun peilot a lansiwyd gan dîm Cymunedau Gwledig Creadigol Cyngor Bro Morgannwg, a’i nod yw rhoi’r cyfle i fusnesau dreialu digwyddiadau ym Mae Dwnrhefn, gydag Ariannu Datblygu Gwledig yn estyn cymorth cynllunio, marchnata a threfniadau logisteg eraill. 


Nesa, ym mis Hydref bydd yr Ŵyl Fwyd Araf yn cyrraedd a gŵyl fwyd a diod Gardd yr Hydref, ill dau yn sicr o apelio at y Dunraven's Open-air Cinemabolgwn allan yna. Ar 8 Hydref, gall pobl fynd i flasu, dysgu, gwylio, arogli, rhannu, gwrando, yfed ac chrwydro drwy’r Ŵyl Fwyd Araf. Gyda chynhyrchwyr bwyd a diod crefft yno i siarad am fwyd ac i roi arddangosfeydd coginio, dylai unrhyw un sy’n caru bwyd alw draw. Mae’r digwyddiad ar agor rhwng 10am – 4pm, a bydd yn dod a bwyd da a phobl ynghyd. 


Bydd Gŵyl Fwyd a Diod Gardd yr Hydref wedyn yn cyrraedd ar 15 Hydref gan roi llwyfan i gynhyrchwyr bwyd a diod bychain lleol gyda cerddoriaeth a chelf gan gerddorion ac artistiaid lleol yn gefnlen i’r cyfan. Mae hwn ar agor rhwng 12pm – 9pm ym Mae Dwnrhefn.


Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg ac Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg:    “O ganlyniad i’r diddordeb cynyddol mewn digwyddiadau un-tro mewn lleoliadau arfordirol a threfol eraill, roedd hi’n gwneud synnwyr i ni lansio ein digwyddiad un-tro peilot ni dan fenter Cymunedau Arfordirol.

 
“Nid yn unig y mae wedi darparu cyfle gwych i fusnesau lleol i dreialu digwyddiadau, ond mae hefyd wedi gwneud y gorau o’r lleoliad unigryw ym Mae Dwnrhefn ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Rwy’n edrych ymlaen at gael ymweld â’r digwyddiadau Sadwrn sy’n weddill fis Hydref.”


Mae Cymunedau Gwledig Creadigol yn fenter ddatblygu economaidd ac adfywio dan arweiniad Cyngor Bro Morgannwg mewn partneriaeth ag amrywiaeth o sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector. Ariennir y project trwy Gynllun Datblygu Cymru Wledig 2014-2020 gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaeth Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Gwledig. I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.valeofglamorgan.gov.uk/CoastalCommunities.