Top

Brig

Cyhoeddi Cynllun Gwella Rhan Dau

 

31 Hydref 2016

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyhoeddi Rhan 2 ei Gynllun Gwella ar gyfer 2016.

 

Mae’r cynllun yn adrodd ar berfformiad y Cyngor dros y flwyddyn flaenorol, trwy ddefnyddio ystod o ddata cenedlaethol a lleol.
Mae crynodeb o’r cynllun ar gael sy’n rhoi trosolwg o’r wybodaeth yn y cynllun.

Gellir gweld y cynllun a’r crynodeb, yn Gymraeg ac yn Saesneg, ar dudalen y Cynllun Gwella.

Bydd copïau caled o’r cynllun a’r crynodeb hefyd ar gael mewn llyfrgelloedd ac wrth dderbynfeydd cynghorau.