Top

Brig

Cydnabyddiaeth i glwb badminton ieuenctid am godi niferoedd pobl sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon

 

11 Hydref 2016

 

Mae clwb  badminton ieuenctid ym Mhenarth wedi derbyn cydnabyddiaeth am gynyddu cyfleoedd i bobl anabl gymryd rhan mewn chwaraeon.

 

Penarth Junior badminton club awarded

 

Mae Clwb Badminton Ieuenctid Penarth a’r Fro wedi derbyn gwobr Rhuban Insport, sef menter gan Chwaraeon Anabl Cymru sy’n ceisio dangos pa mor gynhwysol yw clybiau chwaraeon cymunedol. Mae’r clwb wedi dangos bod ganddo lefel dda o ddealltwriaeth o sut mae cynnwys pobl anabl yn ei sesiynau, ac mae wedi derbyn gwobr am y ddealltwriaeth hon.

 
Mae hyn yn llwyddiant mawr i’r clwb gan mai dim ond ym mis Tachwedd 2015 y’i sefydlwyd ac, yn y flwyddyn ddiwethaf, mae aelodaeth y clwb wedi tyfu o 4 aelod i 40. Mae’r 40 aelod bellach yn cynnwys cymysgedd amrywiol o aelodau gyda llawer yn cychwyn mor ifanc ag oedran cynradd.

 
Nod y clwb yw cynnig sesiynau badminton o safon gan hyfforddwyr profiadol sy'n gallu gwella lefel sgiliau pob un sy'n cymryd rhan, waeth beth yw ei allu cychwynnol.

 
Sefydlwyd y clwb mewn partneriaeth ag Angela Stevens, Swyddog Datblygu Badminton Cymru, a defnyddiwyd grant lleol Cist Gymunedol Chwaraeon Cymru er mwyn helpu â'r costau cychwynnol.

 
Dywedodd Simon Jones, Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabl Cymru: “Rwy’n credu ei bod hi’n wych bod y clwb yn cynnig cyfleoedd cynhwysol ardderchog a’i fod am gynnwys pawb yn y clwb. Rwy'n credu mai dyma un o'r prif resymau dros y twf aelodaeth dros y flwyddyn ddiwethaf. 


“Dylid canmol pawb sy’n gysylltiedig â’r clwb am yr hyn y maen nhw wedi ei gyflawni mewn cyfnod cyn fyrred o amser. Ers y dechrau, eu gweledigaeth yw cynnwys pawb, ac mae hyn wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar aelodau newydd.”


Mae croeso i bawb ddod i’r clwb, lle mae hyfforddiant bob nos Wener rhwng 7pm a 8pm yng Nghanolfan Hamdden Penarth. Mae’r adran iau ar agor i bob plentyn 7+ oed ac mae'n costio £25 am aelodaeth 3 mis, ac mae'r sesiwn gyntaf am ddim.

 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Ley Woolley ar 07515761552 neu e-bostiwch leywoolley@hotmail.com.