Top

Brig

Gweithiwr hir sefydlog yng Nghanolfan Chwaraeon Colcot yn ymddeol ar ôl gweithio yno am 36 mlynedd


Hydref 31 2016


Mae’r Cynorthwy-ydd Hamdden hirsefydlog, Lewis Coffey, wedi dod i ddiwedd gyrfa 36 mlynedd yng Nghanolfan Chwaraeon Colcot

 

Ac yntau’n gymeriad poblogaidd ar y sîn chwaraeon lleol, gwnaeth Lewis ymddeol yr wythnos ddiwethaf ar ddiwrnod ei ben-blwydd yn 65 oed.

 

Lewis1Bu goruchwyliwr y ganolfan chwaraeon yn wyneb cyfarwydd i bobl sy’n defnyddio’r cyfleusterau yn Y Barri ers iddo ddechrau yn ei swydd ym mis Mai 1980.

 

Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae Lewis wedi helpu i drefnu cystadleuaeth 5-pob-ochr enfawr, a fu ar un adeg yr un fwyaf yn y wlad, a hefyd bu’n goruchwylio adran magu cyhyrau arobryn. 

 

“Dw i wedi ymwneud â threfnu pêl-droed 5-pob-ochr, criced, badminton a hyd yn oed magu cyhyrau flynyddoedd yn ôl,” meddai Lewis.

 

“Ro’n i’n arfer trefnu cystadlaethau ar gyfer ein clwb ‘Barry Bodybuilding’ ac enillon ni wobr fel y clwb gorau yng Nghymru ym 1986.

 

“Ar un adeg, roedd gyda ni gystadleuaeth 5-pob-ochr fwyaf Prydain. Roedd cynghreiriau’r haf ar nosweithiau Llun, Mawrth, Mercher ac Iau, yn ogystal ag ar benwythnosau.

 

“Es i’r hwyl ohoni, dim ond fi oedd yn ei wneud felly ro’n i’n arfer treulio dwy neu dair awr bob wythnos yn rhoi trefn ar y gwaith gweinyddol.

 

“Roedd gyda ni rai chwaraewyr da, tipyn ohonyn nhw a aeth ymlaen i chwarae dros dimau fel Tref Y Barri a Ffynnon Taf."

 

Mae gan Ganolfan Chwarae Colcot ystod o gyfleusterau ar gael i’w llogi, gan gynnwys cae pob tywydd, caeau pêl-droed a rygbi, wal ddringo, neuadd chwaraeon a chyrtiau badminton.

 

Bu Lewis yn dathlu ymddeol gyda’i deulu a’i ffrindiau ac erbyn hyn mae’n paratoi at orffwys haeddiannol.

 

“Dw i wir wedi mwynhau fy swydd, fwy na thebyg roedd yr uchafbwynt yn ystod y 1980au a’r  90au, ond dw i’n edrych ymlaen at ymddeol,” ychwanegodd.

 

“Mae digonedd o blant sy’n dod i’r ganolfan chwaraeon o hyd, felly mae’r lle yn bwysig iawn ar gyfer y gymuned leol.”