Top

Brig

Parc Gwledig Porthceri yn cynnal digwyddiad ymgysylltu cymunedol


28 Hydref 2016

 

Daeth dros 25 aelod o’r gymuned leol ynghyd i fynychu noson ymgysylltu cymunedol yng nghaban Parc Gwledig Porthceri yn ddiweddar a dysgon nhw fwy am brojectau newydd y parc, gan gynnwys project cymorthdaledig Cronfa Dreftadaeth y Loteri “Wood to Wheel”.

 

Community Engagement at Porthkerry LodgeMae project “Wood to Wheel” wedi cael £63,000 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, ac mae’n bwriadu defnyddio’r arian i sefydlogi adrannau o’r Hen Felin Goed yn Millwood ym Mharc Gwledig Porthceri fel y gellir ei hagor i ymwelwyr, gan gynnwys ysgolion lleol.

 

Trefnwyd y noson ymgysylltu er mwyn dysgu mwy am hanes y felin. Bydd hyn yn cynorthwyo gyda phroject arall y parc - Project Dehongli Hanesyddol - a fydd yn defnyddio'r cofion a'r lluniau a gasglwyd ar y noson ar gyfer rhaglen realiti estynedig newydd sbon. Bydd yr app yn gweithio ochr yn ochr â’r paneli dehongli traddodiadol newydd ac ystafell wybodaeth newydd i ymwelwyr ym Mwthyn Nightingale, ac mae’n bwriadu rhoi mewnwelediad mwy dwys i ymwelwyr i hanes Porthceri.


Dywedodd Mel Stewart, Ceidwad ym Mharc Gwledig Porthceri: “Roedd yn hyfryd cwrdd â chymaint o bobl leol sydd â llawer o gofion diddorol o'r felin a'r parc, pobl sy'n fodlon ar helpu gyda'r projectau. 


“Casglon ni lawer o wybodaeth newydd, gan gynnwys sut roedd y brodyr Williams yn seiri troliau a seiri coed yn y Felin, ac sut roedd moch yn cael eu cadw yng ngardd gefn Bwthyn Nightingale!"


Mae tîm y parc yn awyddus i glywed gan bobl sydd ag unrhyw gofion diddorol am y parc, unrhyw un sydd â hen luniau, neu unrhyw un sy’n adnabod person a oedd yn gweithio neu'n byw yn y parc yn y gorffennol. 


Bydd y parc yn cynnal dau ddigwyddiad yn gynnar y flwyddyn nesaf i ddathlu'r coetiroedd a'r felin goed, a hoffem glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn arddangos crefftau coetir. 


I rannu eich gwybodaeth, neu i ddysgu mwy, cysylltwch â Mel Stewart ar 01446 733589 neu porthkerry@valeofglamorgan.gov.uk