Top

Brig

 

GWASANAETHAU RHEOLIADOL A RENNIR YN ENNILL DWY WOBR RSPCA

 

15 Hydref 2016

 

ENILLODD y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR), yr adran sy'n helpu i gyflenwi darpariaeth benodol yn ardaloedd Cyngor Bro Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr a Chaerdydd, dwy wobr mewn seremoni wobrwyo RSPCA.

 

CAWF Cymru 2016 Shared Regulatory Service LicensingMae Gwobrau Pawen Llesiant Anifeiliaid Cymunedol RSPCA Cymru, sydd bellach yn eu hwythfed blwyddyn, yn dathlu arfer da gan ganu clod sefydliadau sy’n mynd y tu hwnt i safonau llesiant anifeiliaid sylfaenol.

 

Enillodd y GRhR wobr efydd yn y categori Sefydliadau Anifeiliaid ac arian yn yr adran Cŵn Strae.

Cyflwynwyd y gwobrau mewn seremoni ym Mae Caerdydd.

 

Nod y categori Sefydliadau Anifeiliaid yw cydnabod gwaith awdurdodau lleol i hybu llesiant anifeiliaid mewn eiddo gan gynnwys siopau anifeiliaid anwes, canolfannau marchogaeth a chyfleusterau llety/cybiau anifeiliaid.

 

Tîm Iechyd a Llesiant Anifeiliaid GRhR sy’n gyfrifol am gyflwyno trwyddedau eiddo o’r fath, eu harchwilio ac ymdrin ag unrhyw gwynion yn eu herbyn.

 

Wrth ennill gwobr efydd, dangosodd y GRhR fod ganddynt bolisi amlwg ar sut ddylai eiddo gael eu trwyddedu a sut dylid archwilio i unrhyw gwynion yn eu herbyn i amddiffyn llesiant yr anifeiliaid sydd yno.

 

Wrth ennill y wobr arian yn y Categori Cŵn Strae, dangosodd y GRhR bod eu Wardeiniaid Anifeiliaid wedi derbyn hyfforddiant ymddygiad a hyfforddiant ar sut i drin anifeiliaid strae wrth eu casglu.CAWF Cymru 2016 Shared Regulatory Services Stray Dog

 

Mae hefyd yn dangos fod gweithdrefn glir yn ei lle i drin cŵn sâl neu sydd wedi’u hanafu, a chaiff gwasanaeth cybiau allan o oriau ei ddarparu.

 

Yn ogystal, dangosodd y GRhR fod ganddynt bolisi ailgartrefu clir i sicrhau eu bod yn ymchwilio i gefndir perchnogion cŵn newydd posib a’u bod yn hybu microsglodynnu a ffyrdd eraill o adnabod anifeiliaid.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gwyn John, Cadeirydd Cydbwyllgor y GRhR: "Rydym yn falch iawn o gael ein cydnabod gyda’r ddwy wobr hyn ar gyfer ein darpariaeth llesiant anifeiliaid.

 

“Mae llawer o waith caled wedi’i wneud i gyflawni’r safonau uchel yr ydym yn eu cyrraedd yn y maes.

 

“Mae’r gwobrau hefyd yn amlygu’r gwaith caled sy’n cael ei wneud gan y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, gan ddangos yr hyn y gallwn ei gyflawni drwy gydweithio’n effeithiol rhwng awdurdodau lleol.”