Top

Brig

Cyngor i fuddsoddi ym maes chwarae Salisbury Road

 

07 Hydref 2016

 

Mae cynlluniau i adnewyddu’r maes chwarae i blant yn Salisbury Road yn y Barri yn llwyr fel y bydd yn barc cyhoeddus y gall y gymuned gyfan ei fwynhau.

 

Mae cynlluniau yn dal i gael eu cwblhau ond bydd gan y Parc Cymunedol Fforest newydd nodweddion ardderchog a thrawiadol yn rhan o fuddsoddiad gwerth £70,000.


Mae Cyngor Bro Morgannwg wrthi’n penodi contractwr i ymgymryd â’r gwaith ac mae gobaith y bydd yn dechrau yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd ac yn cael ei gwblhau cyn Pasg 2017.


Mae’r cynllun diweddaraf hwn yn parhau rhaglen eang o fuddsoddiadau diweddar mewn parciau a meysydd chwarae yn y Fro. Disgwylir i waith ddechrau cyn bo hir yng Ngerddi Gladstone ac mae gwaith i wella pedwar parc ym Mhenarth hefyd ar y gweill.


Dywedodd Neil Moore, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg: “Caiff swm sylweddol ei fuddsoddi’n rhan o’r cynigion hyn i greu parc cymunedol newydd y gall trigolion lleol o bob oedran ei fwynhau. 


“Mae’r gwelliannau’n rhan o raglen uchelgeisiol barhaol o waith i uwchraddio meysydd chwarae yn y Barri a’r Fro ac mae cynlluniau i wella ychydig mwy o feysydd chwarae dros y 12 mis nesaf.


“Rydym yn gobeithio ein bod yn gallu cynnig meysydd chwarae modern, diogel a chyffrous i blant eu mwynhau.


“Byddwn yn annog pobl i gwblhau’r arolwg ar-lein neu i fynd i'r sesiwn galw heibio fel y gallant gyfrannu syniadau ar y nodweddion y caiff eu cynnwys yn y maes chwarae."e the online survey or attend the drop-in session so they can have an input into what features the play area will contain.”