Top

Brig

Defaid ar y ffordd i lyfrgell y Barri fel rhan o wythnos Wlân Prydain


04 Hydref 2016

 

Bydd llyfrgelloedd yn y Barri, y Bont-faen a Llanilltud Fawr yn dathlu Wythnos Wlân Prydain drwy gynnal digwyddiadau sy’n brolio gwlân a’r defaid sy’n ei gynhyrchu.

 

Elise Bennett, Jacob Bissett, and Faith Bissett with Jack the ram

Ar ddydd Mawrth 11 Hydref, bydd Llyfrgell y Barri’n cynnal cynhyrchwyr gwlân. Bydd defaid o Braidd Kennixton yn dod draw i gymryd rhan mewn digwyddiad yn y llyfrgell a fydd yn dangos sut y caiff gwlân ei gynhyrchu, ac amlygu'r ffyrdd gwahanol y caiff gwlân ei ddefnyddio – o ddafad i ddillad.


Bydd arddangosiadau nyddu, gyda chyfle i roi cynnig ar y grefft draddodiadol Gymreig hon.


Dywedodd Jane Bissett, bugail: “Mae’n bleser gen i allu dod â defaid i amgylchedd trefol i gwrdd â phobl yn y llyfrgell. Mae pawb yn gweld defaid yn y caeau wrth iddynt yrru drwy gefn gwlad, ond nid yn agos yn aml. Yng Nghymru mae tua thair dafad i bob person, ac mae defaid yn hollbwysig i economi amaethyddol  Cymru - maen nhw’n werth eu dathlu. Hon yw seithfed flynedd yr Ymgyrch dros Wlân, ac mae nifer y bobl sy’n gwerthfawrogi gwlân ar gynnydd.”


Ychwanegodd yr Uwch Lyfrgellydd, Melanie Weeks: “Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at allu dod ag Wythnos Wlân Prydain i’r llyfrgell – ac yn enwedig croesawu'r defaid! Nid bob dydd y gallwch fynd i’r llyfrgell leol i weld defaid a dysgu am y gwlân maen nhw’n ei gynhyrchu a’r ffyrdd gwahanol y caiff ei ddefnyddio. Does yna ddim llawer o lyfrau â dafad yn brif gymeriad, felly gobeithio y bydd Praidd Kennixton yn cael sylw llawn am o leiaf ddiwrnod.


“Bydd rhai o’r ysgolion lleol yn dod â dosbarthiadau i ymuno â ni gydol y dydd, ond mae croeso i bawb. Mae cymuned a dysgu wrth wraidd y llyfrgell, ac rwy’n siŵr y bydd y digwyddiad hwn yn dod â chefn gwlad i’r dref, gan hefyd wella ein dealltwriaeth o rôl defaid yng ngorffennol a dyfodol Cymru”.


Mae Llyfrgell y Barri hefyd yn cynnal y grŵp Gwau a Sgwrs ar ddydd Mawrth, fydd hefyd yn cymryd rhan. Byddant yn dangos rhai o’r ffyrdd hyfryd a chreadigol y mae modd defnyddio gwlân drwy wau a crochet yn ogystal â bod wrth law i gael sgwrs am wlân a’r projectau y maen nhw’n eu gwneud ar hyn o bryd.


Dywedodd trefnydd y grŵp gwau gwirfoddol, Natalie McCulloch: “Mae gwau yn dod yn boblogaidd iawn eto; mae’r grŵp sy’n cwrdd yn y llyfrgell yn y Barri’n amrywio o ran oedran, profiad a gallu. Maen nhw’n frwd iawn, ac yn ogystal â chefnogi Wythnos Wlân, maen nhw’n awyddus i groesawu pobl newydd i wau, i wneud crochet neu bobl a hoffai ddod draw a rhoi tro arni.”


Ar ddydd Mercher 12 Hydref bydd yr arddangosfa’n symud i Lyfrgell y Bont-faen yn y bore a Llyfrgell Llanilltud Fawr yn y prynhawn. Does dim gwadu bod y digwyddiadau’n unigryw i lyfrgelloedd y Fro!