Top

Brig

Cynnydd Cryf yn Ysgol Gyfun y Barri

 

Hydref 20 2016


Roedd staff a disgyblion yn Ysgol Gyfun y Barri wrth eu boddau o weld adroddiad newydd gan arolygwyr ysgol ESTYN a ddangosodd fod yr ysgol wedi gwella'n sylweddol ym mhob maes ers ei harolwg llawn yn 2013.

 

Mesurodd yr adroddiad chwe phrif faes, gan gynnwys canlyniadau arholiadau TGAU, ansawdd addysgu ac ymddygiad.

Barnwyd bod yr ysgol yn gwneud cynnydd 'cryf' o leiaf mewn 5 o'r 6 maes, a chafwyd dim ond un 'boddhaol' ar gyfer marcio gwaith disgyblion.

 

Dywedodd y Pennaeth Gerard McNamara: “Mae'n bleser gweld yr adroddiad hwn sy’n dangos gwaith caled ac ymrwymiad yr holl ysgol dros y blynyddoedd diwethaf. Yn dod ar ôl dwy flynedd o ganlyniadau ysgol sydd wedi gwella’n sylweddol, mae’n hwb anferthol arall i ddisgyblion, rhieni, staff a llywodraethwyr ac yn cadarnhau'r camau enfawr rydym yn gwybod ein bod wedi'u cymryd tuag at ddod yn ysgol ardderchog.” 

 

Mae’r ysgol yn un o 40 sydd wedi’u cefnogi am y ddwy flynedd ddiwethaf drwy’r rhaglen genedlaethol ‘Her Ysgolion Cymru’. Dywedodd yr Athro Mel Ainscow, Hyrwyddwr Llywodraeth Cymru ar ran Her Ysgolion Cymru, y canlynol am yr adroddiad: "Dylai'r ysgol a chymuned Ysgol Gyfun y Barri fod yn falch iawn o’u hadroddiad Estyn ar ôl yr arolwg ym mis Medi 2016. Mae’r adroddiad yn dangos gwaith caled yr holl ysgol a’r ansawdd sy'n cael ei gyflawni. Mae’r ysgol ar y trywydd iawn i ddod yn ysgol ardderchog cyn bo hir.”    

 

Dywedodd Aelod Cabinet Bro Morgannwg dros Adfywio ac  Addysg, Lis Burnett, “Rydym wrth ein boddau gyda chanlyniad ymweliad monitro Estyn sy’n dystiolaeth o waith caled y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr yn yr ysgol.  Mae’r lefel o welliant o ran perfformiad dros y ddwy flynedd ddiwethaf yn gadarnhaol iawn, ac mae’n creu sylfaen gadarn i'r ysgol adeiladu arno."