Top

Brig

Cyfle i drigolion y Rhws gael dweud eich dweud!

 

24 Hydref 2016


Yn sgil y gwaith mapio cymunedol peilot a wnaed yn Sain Tathan a Gwenfô, mae Tîm Cymunedau Gwledig Creadigol Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio gyda Thîm Rheoli Llyfrgelloedd Cymuned y Rhws i ddarganfod sut mae trigolion ward y Rhws yn teimlo am ddarpariaeth gwasanaethau lleol ar hyn o bryd a'u dyheadau i'r dyfodol.

 

Bydd hyn yn helpu i lunio’r gwasanaeth llyfrgell cymunedol yn y dyfodol yn y Rhws.


“Ar ôl llwyddiant gwych y peilot mapio cymunedol yn Sain Tathan a Gwenfô, rydym yn ymestyn y peilot i gymuned y Rhws.  Mae’r gwaith yn Sain Tathan wedi dod â phobl at ei gilydd i weithredu dros eu cymuned a gyrru gweithgareddau a phrojectau newydd yn eu blaen," dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg a'r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg.


Mae mapio cymunedol yn ffordd o ddod â’r gymuned at ei gilydd i ganolbwyntio ar yr agweddau cadarnhaol ar eu cymdogaeth, ac i edrych ar atebion i unrhyw broblemau a allai godi yn y dyfodol.

 

Mae'r broses yn cynnwys cael pobl i siarad am yr hyn sydd eisoes yn bodoli, o ran asedau cymdeithasol (grwpiau, sefydliadau ac unigolion cymunedol), asedau corfforol (canolfannau cymunedol, lleoedd agored a busnesau), a’r hyn sydd o bwys i’r gymuned.


Trwy weithio gyda chymuned y Rhws, mae’r Tîm Cymunedau Gwledig Creadigol yn gobeithio datblygu'r asedau yn yr ardal a nodi cyfleoedd ar gyfer mentrau newydd yn y dyfodol.


Mae’r tîm Cymunedau Gwledig Creadigol wedi trefnu dwy sesiwn galw draw er mwyn i drigolion gael cyfle am sgwrs ynghylch y Rhws a'r gwasanaethau yr hoffent eu gweld yn y dyfodol.


Byddan nhw’n cael eu cynnal ar ddydd Iau 3 Tachwedd, 3.00pm - 8.00pm yngNghanolfan Gymunedol y Rhws, Stewart Road, a dydd Mercher 9 Tachwedd, 11.30am – 3.00pm, yng Nghanolfan Gymunedol Celtic Way.


Os na allwch ddod i’r digwyddiad hwn a’ch bod am ddweud eich dweud, gallwch gwblhau arolwg cymuned y Rhws trwy fynd i www.surveymonkey.co.uk/r/rhoose.  Bydd angen cwblhau’r holiadur erbyn dydd Llun 21 Tachwedd 2016.