Top

Brig

Cyngor y Fro yn chwilio am wirfoddolwyr

 

19 Hydref 2016

 

Mae tîm Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Bro Morgannwg yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig a dibynadwy i helpu i roi ei Hyfforddiant Cerddwyr Ifanc yn ysgolion cynradd Bro Morgannwg.

 

Mae'r hyfforddiant yn cynnwys sawl agwedd ar ddiogelwch ar y ffyrdd, gan gynnwys dod o hyd i leoedd diogel i groesi’r ffordd, dewis y llwybr mwyaf diogel, croesi cyffyrdd yn ddiogel a sut i ddelio â cherbydau wedi parcio.


Bydd angen i’r rhai sydd â diddordeb mewn rhoi’r hyfforddiant hwn fod yn destun Gwiriad Cofnodion Troseddol gyda’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, gan y bydd y gwaith mewn ysgolion.


Am fwy o wybodaeth am sut i wirfoddoli, neu am ddiogelwch ar y ffyrdd, ffoniwch Annette Kerslake ar 01446 704841, neu e-bostiwch hi ar akerslake@valeofglamorgan.gov.uk  Gallwch hefyd fynd i www.valeofglamorgan.gov.uk/roadsafety am fwy o wybodaeth am y gwaith y mae’r tîm Diogelwch ar y Ffyrdd yn ei wneud.