Top

Brig

Clybiau'r Fro yn cael budd o fenter ariannu'r Cyngor 

 

20 Hydref 2016


Mae 13 o sefydliadau chwaraeon dros Fro Morgannwg wedi derbyn cyfran o £16,817 o gyllid yn ddiweddar i’w cynorthwyo i helpu i gynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon ledled y sir.


Mae Clwb Pêl-droed Barry Wolves, Clwb Criced Barry Wanderers, Clwb Pêl-droed Merched y Barri, Clwb Rygbi Mini a Chynradd y Barri, Clwb Pêl-droed Amatur Inter Penarth, Clwb Hoci Penarth, Clwb Pêl-droed Sully Sports, Clwb Pêl-droed Amatur Dinas Powys, Clwb Pêl-droed Rhoose Athletic, Tim pêl-droed dan 7 oed Island Marine a Chlwb Hoci Merched Penarth oll wedi derbyn arian. 


Gellir defnyddio’r grantiau i yrru eu hyfforddwyr a’u gwirfoddolwyr ar gyrsiau hyfforddi megis y Football Leaders, Rugby Tag Leaders, Hockey 4689 Leaders, hyfforddi criced lefel 1, Cymorth Cyntaf a hyfforddiant Diogelu.


Yn ogystal â darparu cyllid ar gyfer hyfforddiant, derbyniodd rhai sefydliadau gyllid ar gyfer ariannu prynu offer newydd fyddai’n caniatáu i fwy o aelodau ymuno. Er enghraifft, bydd yr ariannu a dderbyniodd Clwb Pêl-droed Amatur Dinas Powys yn helpu i ddatblygu strwythur i ferched, bydd hyn yn cynnwys sefydlu adran i ferched cynradd yn y clwb. Mae LS Haven Air Target Club, yn y cyfamser, yn bwriadu cynyddu’r cyfleoedd sydd yn y clwb i bobl anabl allu mwynhau saethu targedau awyr.


Mae’r panel Cist Gymunedol hefyd wedi cydnabod y cyfraniad aruthrol y mae Cynghrair Mini Football Bro Morgannwg yn ei wneud wrth helpu cannoedd o bobl ifanc ledled y Fro i fod yn fwy gweithgar yn fwy rheolaidd. Wedi ei redeg gan wirfoddolwyr, mae’r gynghrair yn cynnig cyfleoedd cystadleuol hwyliog i blant yn wythnosol ac fe dderbynion nhw gymorth gyda’r ariannu er mwyn darparu hyn.


Mae Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae Bro Morgannwg yn rheoli cynllun ariannu Cist Gymunedol Chwaraeon Cymru, sy’n gallu darparu hyd at £1500 i glybiau a sefydliadau sy’n gallu dangos eu bod am ddarparu projectau sy’n cynyddu lefelau cyfranogiad neu’n gwella safon chwaraeon a gweithgaredd corfforol. Mae’r mathau o sefydliadau all wneud cais yn cynnwys Clybiau neu Gymdeithasau Chwaraeon, Clybiau Ieuenctid, grwpiau preswyl a grwpiau cymunedol eraill. 


Dywedodd y Cyng. Gwyn John, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweledol, Hamdden a Rheoliadol, ynghylch y cyllid sydd ar gael: “Gellir defnyddio’r cyllid ar gyfer meysydd fel cyrsiau hyfforddi, offer, llogi lleoliadau a marchnata. Mae clybiau chwaraeon a chymunedau yn cynnig cyfleoedd gwych i breswylwyr yn y Fro gael cadw’n heini ac iach mewn awyrgylch cymdeithasol a hwyliog. Mae’r Gist Gymunedol yn galluogi’r sefydliadau hyn i gynyddu ymhellach y cyfleoedd hyn.”


Bydd cyfarfod nesaf panel y Gist Gymunedol yn digwydd ar 24 Tachwedd gyda therfyn amser i wneud cais erbyn 10 Tachwedd. Mae arian yn parhau i fod ar gael o bot y Gist Gymunedol ar gyfer Bro Morgannwg, felly os carech drafod eich cais posib, cysylltwch â Thîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae ar 01446 704793 neu e-bostiwch KJDavies@valeofglamorgan.gov.uk