Top

Brig

Merched y Fro yn hapus, diolch i glowminton

 

19 Hydref 2016


Diolch i bartneriaeth rhwng tîm Datblygu Chwaraeon Cyngor Bro Morgannwg a Badminton Wales, mae merched y Fro yn ymarfer corff mewn amgylchedd cyflym ac uwch-fioled.

 Girl at Glowminton session

 

Mae dros ugain o ferched 11+ oed wedi bod yn mynychu'r sesiynau glowminton wythnosol – dull newydd o chwarae badminton yn y tywyllwch gyda gwenoliaid a rhwydau UV, yn ogystal â bandiau llewys neon a cherddoriaeth.


Gall unrhyw ferch 11+ oed fynychu’r sesiynau (heb gadw lle) bob dydd Iau (5pm - 6pm) yng Nghanolfan Hamdden Holm View, Y Barri.  Mae’r sesiwn cyntaf am ddim ac yn £1.00 y sesiwn ar ôl hynny, a cheir gwobrau am fynychu.    

 

Mae menter ‘Merched sy’n symud’ yn ffurfio rhan o’r cynllun Pobl Ifanc Actif sy’n ymwneud ag annog pobl ifanc i ymarfer corff yn fwy rheolaidd yn ystod yr wythnos.


Am fwy o wybodaeth am glowminton cysylltwch â Rachel Shepherd - sy'n rhan o'r tîm Chwaraeon a Datblygu - ar 07730749425, neu rlshepherd@valeofglamorgan.gov.uk.