Top

Brig

Ethol Maer ieuenctid Bro Morgannwg

 

19 Hydref 2016

 

Yn un o gyfarfodydd diweddar Fforwm Ieuenctid y Fro, ar ddydd Llun 17 Hydref, cyhoeddwyd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgyrch etholiadol y Maer Ieuenctid gan Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, y Cyng. Neil Moore a Maer y Cyngor, y Cyng. Stuart Egan.

 

Youth Mayor Elections 2016
Etholwyd Daniel Marshall, 16 oed o Ysgol Gyfun y Bont-faen, yn Faer Ieuenctid, a bydd yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb o arwain Cabinet Ieuenctid Cyngor y Fro. Caiff ei gynorthwyo gan y Dirprwy-Faer Ieuenctid newydd, Daley Chapman, 15 oed o Ysgol Gyfun y Barri.


Roedd y noson yn rhoi terfyn ar yr ymgyrch ac yn gyfle i bobl ifanc ledled Bro Morgannwg ethol eu trydydd Maer Ieuenctid. Yn ystod yr Wythnos Democratiaeth leol, 10-14 Hydref, cynhaliwyd etholiadau mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys ysgolion, Coleg Caerdydd a’r Fro, a gyda darparwyr hyfforddiant, clybiau ieuenctid a sefydliadau pobl ifanc. 


Anogwyd pobl ifanc i gymryd rhan mewn pleidlais gudd a fyddai’n penderfynu pa un o’r tri ymgeisydd – Daniel Marshall, Daley Chapman neu’r cynrychiolydd o Ysgol Gyfun y Barri, Rhys Powell, a fyddai’n mynd ymlaen i arwain y Cabinet Ieuenctid.
Derbyniwyd cyfanswm o 3992 o bleidleisiau, a fwriwyd ar ôl darllen maniffestos yr ymgeiswyr: www.valeyouthcabinet.blogspot.co.uk.   


Dywedodd y Cyng. Neil Moore, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg: “Mae’r Cabinet Ieuenctid yn parhau i gynhyrchu gwaith gwych, gwaith sy’n sicrhau fod pobl ifanc ledled y Fro yn cael eu cynrychioli’n dda, ac yn cael dweud eu dweud ar faterion sy’n effeithio arnyn nhw. Dymunaf yn dda i Daniel a Daley gyda’u hymdrechion yn y dyfodol.”


Am fwy o wybodaeth am waith y Maer Ieuenctid a’r Cabinet Ieuenctid yn y Fro, ewch i www.valeofglamorgan.gov.uk/youthcabinet