Top

Brig

Y Fro yn llwyddiannus yng ngwobrau rhagoriaeth adeiladu Cymru

 

12 Hydref 2016

 

Yn dilyn buddugoliaeth yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu De Cymru, Rheolaeth Adeiladu Awdurdodau Lleol Cymru yn gynharach eleni, mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cystadlu gyda goreuon Gogledd Cymru i ennill dau gategori yng ngwobrau Cymru gyfan.

 1. All Wales Building Awards

 

 

Daeth y buddugoliaethau yn y categorïau ar gyfer Datblygwyr Mawr Newydd Gorau a’r Addasiad Gorau. Enillodd Taylor Wimpey’r wobr ar gyfer y Datblygwr Mawr Newydd Gorau am eu datblygiad yn Channel Heights, y Rhŵs, ac enillodd D.S. Properties yr Addasiad Gorau am eu gwaith ar addasu’r Orsaf Bwmpio ar y Glannau yn y Barri.

 
Mae Rheolaeth Adeiladu Awdurdodau Lleol (RhAALl) yn cynrychioli holl dimau rheolaeth adeiladu awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr, a, thrwy weithio gyda gwahanol bartneriaid, yn sicrhau fod pob adeilad yn ddiogel, yn iach ac yn cwrdd â’r safonau sydd wedi eu gosod gan y rheoliadau adeiladu fel y’i diffiniwyd hwn gan lywodraethau Cymru a Lloegr.


Yn y seremoni, cyflwynwyd y gwobrau gan Francois Samuel – Pennaeth Rheoliadau Adeiladu Llywodraeth Cymru – a Paul Everall – Prif Weithredwr RhAALl – a ddywedodd: “Dylai Cymru fod yn falch iawn o’r enillwyr, sy’n parhau i gryfhau ac arddangos rhagoriaeth o fewn y diwydiant adeiladu.”


Dywedodd Victoria Robinson, Rheolwr Gweithredol Rheolaeth Ddatblygu yng Nghyngor Bro Morgannwg: “Rydym yn hynod falch fod yr esiamplau adeiladu rhagorol hyn yma ym Mro Morgannwg. Mae ein tîm Rheolaeth Adeiladu wedi creu a chynnal perthynas waith gryf gyda’r diwydiant er mwyn gallu darparu a hyrwyddo’r esiamplau hyn o arfer da. Mae’r gwobrau hyn yn cydnabod y gwaith caled ac ymrwymiad pawb fu’n rhan o’r broses.”


Bydd yr enillwyr nawr yn mynd yn eu blaenau i gystadlu yn erbyn buddugwyr eraill o Gymru a Lloegr yn y Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Cenedlaethol 2016, sydd i’w gynnal yn y Westminster Park Plaza, Llundain, fis Tachwedd.