Top

Brig

Parc Gwledig Porthceri yn y Fro gyda chyfle i ennill gwobr parc gorau'r DU

 

25 Hydref 2016

 

Mae Parc Gwledig Porthceri wedi’i enwebu ar gyfer gwobr “Parc Gorau’r DU yn ôl eich pleidleisiau CHI! 2016” gan gyrraedd y rhestr derfynol sy’n cynnwys dros 200 o fannau gwyrdd lleol a enwebwyd o ledled y DU.

 

Porthkerry ParkMae hyn yn ategu at flwyddyn lwyddiannus iawn i barciau ledled Bro Morgannwg, gyda saith ohonynt – gan gynnwys Parc Alexandra, Gerddi Windsor, Parc Belle Vue, Parc Canolog y Barri, Parc Romilly, Victoria Park, Gerddi’r Cnap a Phromenâd Ynys y Barri – yn ennill statws y Faner Werdd eleni. Enillon nhw ‘r clod hwn oherwydd eu glendid, diogelwch, safon y gwaith cynnal a chadw, cynnwys y gymuned, cynaliadwyedd, gwaith rheoli, cadwraeth a threftadaeth.


Bellach, Parc Gwledig Porthceri yw’r man gwyrdd diweddaraf yn y Fro i dderbyn y gydnabyddiaeth genedlaethol hon, ar ôl cael ei enwebu ar gyfer gwobr Parc Gorau'r DU Meysydd Chwarae Cymru. Roedd modd enwebu parciau’r DU am y wobr rhwng mis Medi a mis Hydref, ac mae modd pleidleisio dros yr enwebiadau hynny tan 5pm ddydd Mercher 09 Tachwedd.


Gallwch bleidleisio am Barc Gwledig Porthceri, sydd wedi’i ddisgrifio fel lle “hyfryd yn llawn hanes”, drwy fynd ar y wefan: www.fieldsintrust.org/bestpark/wales.    


Ymhlith cyfleusterau gwych y parc mae traphont, coetir traeth a llawer o fannau gweiriog ar gyfer cynnal BBQ, reidio ceffylau a mynd â chŵn am dro!


Dywedodd y Cyng. Gwyn John, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweladwy, Hamdden a Gwasanaethau Rheoliadol: “Mae timau Gwarcheidwaid a Pharc y Cyngor yn dal i weithio’n galed iawn i sicrhau bod modd mwynhau ein parciau drwy gydol y flwyddyn, ac mae’n ffantastig bod un arall o barciau hyfryd Bro Morgannwg yn cael y gydnabyddiaeth haeddiannol hon.”


Am ragor o wybodaeth am barciau Bro Morgannwg, ewch i www.valeofglamorgan.gov.uk/parks