Top

Brig

Etholiadau maer ieuenctid 2016


11 Hydref 2016

 

Mae Wythnos Democratiaeth Leol (WDL) eleni yn digwydd yr wythnos hon - rhwng 10-14 Hydref - sydd â'r bwriad o annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth leol.

 

Bydd pobl ifanc ledled y Fro yn cymryd rhan yn y trydydd ymgyrch etholiad Maer Ieuenctid.    


Mae ymgeiswyr eleni yn cynnwys Daley Chapman, 15 oed o Ysgol Gyfun y Barri, Daniel Marshall, 16 oed o Ysgol Gyfun y Bont-faen, a Rhys Powell, 14 oed o Ysgol Gyfun y Barri.  


Mae’r ymgeiswyr ar hyn o bryd yn aelodau o Gabinet Ieuenctid Bro Morgannwg a Fforwm Ieuenctid y Fro, ac wedi creu maniffestos y mae modd eu gwylio ar dudalen YouTube y Gwasanaeth Ieuenctid yn y Fro.

  
Yn debyg i flynyddoedd cynt, mae’r ymgyrch etholiad Maer Ieuenctid yn mynd i wahanol ysgolion uwchradd, darparwyr hyfforddiant, clybiau ieuenctid a sefydliadau ieuenctid ledled Bro Morgannwg i sicrhau bod gan cymaint o bobl ifanc â phosib rhwng 11-25 y cyfle i bleidleisio.


I gael mwy o wybodaeth am yr ymgyrch WDL, cysylltwch â Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg ar 02920 701254.