Top

Brig

‘Glowminton’ i annog merched y Fro i wneud ymarfer corff

 

05 Medi 2016

 

Mae partneriaeth wedi’i datblygu rhwng tîm Datblygu a Chwaraeon Cyngor Bro Morgannwg a Badminton Wales, gyda’r nod o annog mwy o ferched i gymryd rhan mewn ymarfer corff ledled y Fro fel rhan o ymgyrch ‘Merched y Fro yn Ymarfer Corff’.

 

Os ydych yn adnabod unrhyw ferched 11 oed neu hŷn a hoffai roi cynnig ar rywbeth gwahanol i gadw’n heini, gallai Glowminton fod y gweithgaredd perffaith iddyn nhw.  Mae Glowminton yn ddull newydd a chyffrous o chwarae badminton - yn y tywyllwch. Mae’n anffurfiol, mae’n defnyddio gwenoliaid a rhwydau UV, yn ogystal â bandiau llewys/paent corff neon a cherddoriaeth yn y cefndir. Mae sesiynau’n dechrau ddydd Iau 15 Medi - 5pm - 6pm – yng Nghanolfan Hamdden Holm View, Y Barri.  Mae’r sesiwn cyntaf am ddim ac mae pob sesiwn ar ôl hynny'n £1.00 gyda gwobrau am fynychu sesiynau.

 

Mae’r fenter hon yn ffurfio rhan o’r cynllun Pobl Ifanc Actif, sy’n ymwneud ag annog pobl ifanc i wneud ymarfer corff yn fwy aml yn ystod yr wythnos.


Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn mynychu’r sesiynau Glowminton ddod ar y noson, neu chysylltwch â Rachel Shephard, sy’n rhan o’r tîm Datblygu a Chwaraeon, ar 07730 749485 neu e-bostiwch rlshepherd@valeofglamorgan.gov.uk am fwy o wybodaeth.