Top

Brig

Gallai ‘Synnwyr o Le’ lywio cam nesaf adfywio Y Barri

 

22 Medi 2016

 

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn ystyried canfyddiadau adroddiad sy’n cynnig y dylid gwneud gwaith i gymryd mantais o wybodaeth ac arbenigedd y gymuned leol i lywio adfywiad Y Barri i’r dyfodol a’i ardaloedd cyfagos. 

 

Ystyriwyd y cynigion, sydd â'r nod o greu 'synnwyr o le', yn y Fforwm Adfywio a gynhaliwyd yn ddiweddarach yn yr haf am y tro cyntaf. Dyma'r tri phrif flaenoriaeth a nodwyd yn yr adroddiad: 

  1. Gwella arwyddion a ‘synnwyr cyrraedd’ wrth bwyntiau porth yr ardal 
  2. Defnyddio stori Y Barri i lywio ac ysgogi cynnig brand newydd i’r dref, gan gynnwys cyfres gytunedig o werthoedd, tôn, lluniau a iaith weledol
  3. Cynnal mwy o weithdai ymgysylltu i finiogi a diffinio stori’r Barri, y synnwyr o le ac i ysgogi gweledigaeth i’r dref i’r dyfodol

Bydd y Cyngor yn gwneud penderfyniad ar y ffordd ymlaen ar ôl llunio’r adroddiad mewn cyfarfod o'r Cabinet ddydd Llun, 26 Medi.

 
Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Mae llawer o fomentwm y tu ôl i broses adfywio'r Barri sydd ar waith. Gallai datblygu synnwyr o le ar gyfer y dref ein galluogi i fynd â’r gwaith hwn i’r lefel nesaf.

 
“Mae adfywio sy’n seiliedig ar synnwyr o le ynghlwm wrth ymgysylltu ac ail-ysgogi grwpiau lleol er mwyn defnyddio eu gwybodaeth a gweithio ar y cyd i ddatblygu mwy o synnwyr o falchder a pherchnogaeth gymunedol.

 
“Mae gweithio gyda chymunedau a grwpiau busnes i helpu i gyfoethogi hunaniaeth leol a brandio, ac i hybu nodweddion arbennig a phenodol ardal, wrth graidd y dull hwn ac mae llawer o waith eisoes wedi'i gynllunio i fynd i'r afael â hyn.


“Mae buddsoddiad o £100,000 eisoes wedi’i gynllunio ar gyfer gwelliannau i Ffordd Caerdydd, a mwy na £700,000 ar gyfer y Stryd Fawr, Broad Street ac ardal Hood Road yn Y Barri. Ar ben hyn, bydd buddsoddiad pellach o fwy na £300,000 i sarn Ynys y Barri ac arwyddion newydd a byrddau gwybodaeth i ymwelwyr yn y cyrchfan.


“Bydd y gwaith hwn yn ffurfio sylfaen dda i ni i sefydlu hunaniaeth o'r Barri i bawb ac i weithio ar y cynnydd a wnaed hyd yn hyn."


Thema Fforwm 2016 a gynhaliwyd ar 25 Mai yng Nghanolfan Gelf Memo, oedd Creu Synnwyr o Le ar gyfer Y Barri. Mynychodd mwy na 100 o bobl y digwyddiad.