Top

Brig

Yr oriel gelf ganolog yn dathlu ei dengmlwyddiant ym mis tachwedd

 

07 Medi 2016

 

Mae’r Oriel Gelf Ganolog, oriel gelf glodfawr Cyngor Bro Morgannwg yn dathlu ei dengmlwyddiant ym mis Tachwedd 2016. Agorodd yr oriel ym mis Tachwedd 2006 gyda'r arddangosiad agoriadol, ‘Agor’, ac mae’n falch o gyhoeddi y bydd yn derbyn cynigion i’w arddangos yn ystod y digwyddiad arddangos Open i ddathlu’r dengmlwyddiant.


New Art Central LogoBydd yr arddangosiad dathlu ar agor i’r cyhoedd a bydd ar ddangos rhwng 10.00am a 4.00pm ddydd Llun 7 Tachwedd 2016, ac yna bydd yn parhau i fod ar ddangos tan ddydd Sadwrn 14 Ionawr 2017.  


Mae’r Oriel Gelf Ganolog yn croesawu cynigion gan artistiaid sy'n gweithio gyda phob math o gyfryngau celf weledol a chelf berfformio. Gallai hyn gynnwys gwaith gan beintwyr, ffotograffwyr, crefftwyr, dylunwyr, gwneuthurwyr ffilm, artistiaid perfformio ac eraill. Mae gan Gelf Ganolog ddiddordeb penodol ynoch os ydych yn byw ac yn gweithio ym Mro Morgannwg, ond nid yw hynny’n hanfodol nac yn eithrio eraill.

 
Er mwyn sicrhau bod y digwyddiad yn gynhwysol, nod yr Oriel Gelf Ganolog yw cynnwys o leiaf un darn o waith celf gan bob cynigydd. Maent yn chwilio am waith celf gwreiddiol sy’n dangos dull a diddordebau unigryw’r artist: darnau sy’n cyffroi, yn anarferol, darnau manwl, heriol ac sy’n ennyn diddordeb. Bydd y gwaith ar ddangos yn oriel hardd ar gynllun cyfoes yr Oriel Gelf Ganolog.

 
Cost cynnig yw £10.00 am hyd at dri darn. Bydd panel yn helpu i guradu’r arddangosiad yn ôl y cynigion a dderbynnir. Bydd mynediad am ddim i’r arddangosiad yn ystod yr oriau agor o fis Tachwedd tan fis Ionawr.

 
Mae’r Oriel yn Sgwâr y Brenin, y Barri, fel rhan o ganolfan Neuadd y Dref a bydd yn dathlu gyfochr â Llyfrgell Sirol y Barri a fydd hefyd yn dathlu’r achlysur amlwg. Mae’r dathliadau hefyd yn cynnwys 110 mlwyddiant Neuadd y Dref ei hun.


Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, y Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Rydyn ni wedi bod yn ddigon ffodus o gael mwynhau arddangosiadau yn yr Oriel Gelf Ganolog ers bron i ddegawd bellach, a bydd yr arddangosiad hwn yn dathlu ei hymrwymiad hir i gelf a diwylliant trwy ofyn am gynigion gwaith unigryw. Rwy'n edrych ymlaen at gael gweld y rhain pan af i ymweld â'r oriel."

 

Bydd yr Oriel Gelf Ganolog yn derbyn cynigion hyd at 12:00pm, ddydd Llun 3 Hydref 2016. E-bostiwch artinthevale@valeofglamorgan.gov.uk am ffurflen gais.