Top

Brig

Cymunedau yn Gyntaf y Barri i gynnal ffair swyddi

 

29 Medi 2016

 

Ydych chi’n chwilio am swydd neu’n edrych am gyfleoedd hyfforddi neu brentisiaeth? Ydych chi newydd orffen addysg a ddim yn siŵr beth i'w wneud nesaf? Oes angen i chi gael profiad gwaith ac efallai gwirfoddoli i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnoch i weithio? 

 

Mae Canolfan Byd Gwaith, mewn partneriaeth â Chymunedau yn Gyntaf y Barri a arweinir gan Gyngor Bro Morgannwg, yn cynnal ffair swyddi lle gallwch gwrdd ag amrywiaeth o gyflogwyr ac asiantaethau hyfforddi lleol i ddysgu mwy am gyfleoedd gyrfa posibl.


Mae’r digwyddiad hwn ar agor i bawb sy'n chwilio am waith neu hyfforddiant ac yn cael ei gynnal ddydd Mercher 5 Hydref rhwng 10.00am a 2.00pm yng Nghanolfan Byd Gwaith y Barri yn Heol Holltwn. Dylai pawb sydd am fynychu ddod â chopi o'u CV.


Mae cyfleoedd ar gael ym maes manwerthu, gofal, lletygarwch, diogelwch, awdurdod lleol, gwasanaeth cwsmeriaid, addysg a llawer mwy.


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Chymunedau yn Gyntaf y Barri ar 01446 709432 neu e-bostiwch Communitiesfirst@valeofglamorgan.gov.uk. Gallwch hefyd weld y dudalen Facebook sef BarryCommunitiesFirst!

 

Barry Communities First