Top

Brig

Allech chi fod yn un o hyfforddwyr chwaraeon y dyfodol?

                                                     

12 Medi 2016

 

A ydych chi'n adnabod rhywun rhwng 16 a 24 oed sydd â diddordeb mewn cael dyfodol ym maes hyfforddi chwaraeon?  Os felly, mae rhaglen a allai fod yn berffaith iddo.

 

Coaches of the Future - Group photo - past launch eventRhaglen etifeddiaeth Olympaidd tîm Datblygu Chwaraeon Bro Morgannwg yw Hyfforddwr y Dyfodol sydd â’r nod o ‘ysbrydoli cenhedlaeth’  o gyfranogwyr a hyfforddwyr. Mae’r cynllun wedi’i greu i roi cyfle i bobl ifanc i ddatblygu eu diddordeb mewn hyfforddi ac arwain chwaraeon gan gynnig rhaglen wedi'i strwythuro o gyfleoedd hyfforddi ochr yn ochr â'r cyfle i hyfforddi.

  
Mae'r rhaglen, a oedd ar agor i'r rhai rhwng 16 a 19 oed, bellach ar agor i bobl ifanc hyd at 24 oed. Bydd angen i gyfranogwyr ymgymryd â phroses ymgeisio i sicrhau bod y rhaglen yn addas iddynt gan fod y tîm Datblygu Chwaraeon yn disgwyl i ymgeiswyr ymrwymo i gynorthwyo'n rheolaidd mewn sesiynau gweithgareddau/chwaraeon yn y gymuned.

 
Fel hyfforddwr y dyfodol, gall ymgeiswyr llwyddiannus dderbyn amrywiaeth o fuddion gan gynnwys: nifer o gymwysterau sy’n berthnasol i ddyfodol ym maes hyfforddi, gan gynnwys cymwysterau Corff Llywodraethu Cenedlaethol/arwain chwaraeon; cyfleoedd i ddatblygu sgiliau personol fel cyfathrebu a sgiliau trefnu; cael eu dewis fel blaenoriaeth ar gyfer cyfleoedd profiad gwaith yn adran Datblygu Chwaraeon; hyfforddiant cymorth cyntaf a chynnwys pobl anabl.

  
Dywedodd y Cyng. Gwyn John, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoliadol, Hamdden a Gweladwy y canlynol am Hyfforddwyr y dyfodol: “Mae hyn yn gyfle gwych ar gyfer pobl ifanc ym Mro Morgannwg. Bydd y cynllun yn cefnogi a chynorthwyo'r holl ymgeiswyr sydd wedi ymrwymo a’i fwriad yw creu dyfodol clir ym maes hyfforddi ar gyfer yr ymgeiswyr hyn."            

 

Gall unrhyw un sydd am wybod mwy ddod i noson wybodaeth ar 20 Medi rhwng 5.00pm a 7.00pm yn ystafell fwrdd Swyddfeydd Dociau’r Barri, ond rhaid iddo gysylltu â Rachel Shepherd o'r tîm Pobl Ifanc Actif ar 01446 704808, neu e-bostio rlshepherd@valeofglamorgan.gov.uk i gofrestru eich diddordeb.