Top

Brig

Porth i'r dwyrain i gael ei wella

 

Medi 16 2016

 

Ym mis Medi a mis Hydref eleni, bydd Cyngor Bro Morgannwg yn gwneud gwaith gwella amgylcheddol i’r tir wrth gyffordd Ffordd Caerdydd (A4055) a Sully Moors Road (B267).


Mae Ffordd Caerdydd, a’r gyffordd hon yn benodol, yn borth pwysig i mewn i'r Barri; bydd y gwaith i’w adnewyddu yn gwella apêl yr ardal, gan wella argraffiadau ymwelwyr o’r Barri a’r sir ehangach.


Mae’r gwaith wrth y porth yn cynnwys plannu blodau gwyllt, bylbiau blodeuol y gwanwyn a'r haf, a choed addurnol nodedig. Bydd gwaith ar goed yn yr ardal yn cynnwys codi canopi’r coed.


Caiff gwaith ei wneud ar y prif gylchfan, y llain ganol a’r ymylon glaswellt. Er mwyn sicrhau diogelwch, bydd mesurau rheoli traffig mewn grym yn ystod y dydd (pan fo’n angenrheidiol), ond ni chaiff unrhyw ffyrdd eu cau. Disgwylir i’r gwaith gael ei gwblhau ymhen 6 wythnos.


Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Yr haf hwn rydym wedi cymryd camau sylweddol ymlaen, o ran adfywio yn y Fro. Mae’r gwaith i adfywio Ynys y Barri wedi parhau, gydag agor llwybr cerdded a beicio newydd ac adeiladu ffordd gyswllt Glannau’r Barri sydd bron wedi’i chwblhau. Mae’r gwaith sydd ar y gweill wrth gyffordd Ffordd Caerdydd a Sully Moors Road yn dangos ymhellach ein bod wedi ymrwymo i wella’r amgylchedd a hud Bro Morgannwg.”