Top

Brig

“Parciau iachach i bobl iachach” wrth i Gyngor y Fro osod dwy ffynnon yfed newydd ym mharc Fictoria

 

09 Medi 2016

 

Ddydd Mawrth 6 Medi, ymwelodd Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, Neil Moore a chyd-gynghorydd Ward Cadoc y Cynghorydd Fred Johnson, â Pharc Fictoria i gwrdd ag aelodau Cyfeillion Parc Fictoria a dadorchuddio’r ffynhonnau yfed newydd yn swyddogol.

 

Neil Fred and the Friends - Muga fountainCafodd y ffynhonnau Endura modern newydd argraff fawr arnynt gan fod ganddynt le i lenwi dau fotel, tri lle ar wahân i bobl yfed a chan eu bod yn hawdd eu defnyddio.  Ar fore twym iawn, roeddent yn fodlon ar drio'r dŵr oer hefyd.


Mae’r ffynhonnau yfed, a osodwyd yn ystod gwyliau’r haf, eisoes wedi profi yn boblogaidd iawn gydag ymwelwyr. Gyda ffynnon â thair haen wedi’i gosod yn agos at yr ardal Aml-chwaraeon, gall ymwelwyr a chwaraewyr chwaraeon gael diod adfywiol, llenwi eu pecynnau hydradu a’u poteli trwy ddefnyddio’r peiriant i lenwi poteli a gallant hyd yn oed roi diod i’w cŵn trwy ddefnyddio'r ffynnon powlenni cŵn pwrpasol.


Ar ben arall y parc, yn y maes chwarae i blant, mae ffynnon lefel isel arall y gall defnyddwyr cadeiriau olwyn gael mynediad ati yn rhoi diod oer i’w hymwelwyr iau a’u rhieni.Dywedodd y Cynghorydd Neil Moore: "Mae'r ffynhonnau yfed yn ychwanegiad gwych at y cyfleusterau ym Mharc Fictoria ac mae'n bleser gallu dadorchuddio'r ffynhonnau newydd y bore yma.  Mae yfed dŵr ffres yn ffordd wych o wella eich iechyd a’ch ffitrwydd felly mae’r ffaith bod y ffynhonnau hyn ar gael i ymwelwyr eu defnyddio yng nghanol y parc yn ardderchog.”Dywedodd y Cynghorydd Fred Johnson “Mae gallu sicrhau arian ar gyfer y ffynhonnau hyn, fel rhan o gynllun gwella Main Street, wedi bod yn gyfle gwych i'r Grŵp Cyfeillion a phobl Tregatwg. Mae’r gallu i fwynhau dŵr am ddim, gyda’i holl fanteision iechyd, yn beth da.”


Doggie fountainRoedd Cadeirydd Cyfeillion Parc Fictoria, Sian Jones, wrth ei bodd o weld y ffynhonnau’n cael eu dadorchuddio: 


“Mae llawer o flynyddoedd wedi bod ers i ni roi’r ffynhonnau yfed ar gofnodion ein grŵp, a’r ffaith eu bod nhw wedi’u gosod o’r diwedd a’u bod yn gweithio yn ardderchog!” Diolch i’n Cynghorwyr lleol am wneud hyn i gyd yn bosibl. Rwy’n gobeithio bydd pawb (a'u cŵn) yn mwynhau'r manteision iechyd, a dewch i gael diod gennym!"


I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: Jon Greatrex ar 07742 571000, neu e-bostiwch jgreatrex@valeofglamorgan.gov.uk.