Top

Brig

Ysgol Gynradd Holton ar ei newydd wedd

 

01 Medi 2016

 

Bydd gwaith glanhau ac adnewyddu yn digwydd yr haf hwn yn Ysgol Holton yn Y Barri fel rhan o’r gwaith adfywio sy’n mynd rhagddo yn Ardal Adnewyddu Castleland.

 

Holton Road Primary School Renovation WorkMae Ysgol Gynradd Holton wedi’i lleoli ynghanol yr ardal adfywio, ac wedi bod dan sgaffaldau yn barod at y gwaith atgyweirio angenrheidiol.

 
Bydd yr ysgol yn cael ei glanhau, bydd cerrig tywodfaen yr adeilad yn cael eu hadnewyddu, ynghyd â’r sgwariau ar ben y pileri, a’r meini ar ben y wal derfyn.  Bydd unrhyw dyfiant yn cael ei dynnu o’r muriau a’r gwaith pren allanol, y pibelli a’r cafnau dŵr gwreiddiol yn cael eu paentio.

 
Cyngor Bro Morgannwg a Llywodraeth Cymru sy’n ariannu’r cynllun ar y cyd, sy’n rhan o Gynllun Adnewyddu Ardal Castleland ar gyfer 2016-17. Bydd y gwaith yn mynd law yn llaw â gwaith adfywio rhan uchaf Heol Holltwn yn Y Barri.  Bwriad y cynllun yw adnewyddu eiddo’r ardal yn sylweddol. Eisoes mae gwedd newydd ar dai yn yr ardal ac mae Sgwâr y Brenin wedi’i ailddatblygu.  Mae disgwyl i’r gwaith ar Ysgol Gynradd Holton gael ei gwblhau o fewn 16 wythnos. Cwmni lleol Pinit Building and Civil Engineering Ltd sy’n gwneud y gwaith.

 
Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, y Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg, wrth sôn am y gwaith adnewyddu: “Mae’r holl waith yn dyst i ymrwymiad y Cyngor i’r ardal - nid yn unig yn Heol Holltwn, ond ledled Castleland - ac mae'r Cyngor yn benderfynol o wrthdroi unrhyw ddirywiad a welwyd yng nghanol y dref a'r ardaloedd preswyl o amgylch dros y blynyddoedd.  Ysgol Gynradd Holton yw’r adeilad diweddaraf i gael ei wella o'r tu allan. Rwy'n gobeithio y bydd yr holl ddisgyblion, pan fyddan nhw’n dychwelyd ar gyfer Tymor yr Hydref yn falch o weld bod eu hysgol yn cael ei gwarchod.”

  
Am ragor o fanylion ynglŷn ag Ardal Adnewyddu Castleland cysylltwch â Rheolwr Ardal Adnewyddu Cyngor Bro Morgannwg, Gareth Warren ar 01446 709379 neu e-bostiwch:  gjwarren@valeofglamorgan.gov.uk.