Top

Brig

Apêl am gostau cyfreithiol yn erby Cyngor Bro Morgannwg yn methu

 

07 Medi 2016

 

Mae cais am gostau cyfreithiol a wnaed gan Gyngor Cymuned Sili a Larnog yn erbyn Cyngor Bro Morgannwg wedi cael ei wrthod.

 

Roedd y cyngor cymuned wedi ceisio adennill ei gostau yn dilyn ei apêl yn erbyn penderfyniad i wrthod caniatâd cynllunio i newid defnydd gwersyll sipsiwn a theithwyr Hayes Road yn rhandiroedd cymunedol. Fodd bynnag,  dim ond yn erbyn parti sydd wedi ymddwyn yn afresymol y gellir dyfarnu costau ac nid felly yr oedd hi ôl yr arolygwr cynllunio.


Yn dilyn newidiadau i gynllun datblygu lleol Bro Morgannwg ym mis Mawrth, o ganlyniad i benderfyniad a wnaed gan arolygwr yr adolygiad, roedd tîm cynllunio’r awdurdod wedi cysylltu â Chyngor Cymuned Sili ac wedi cynnig cydweithio â nhw ar gais cynllunio newydd ar gyfer y safle a'u hatal rhag gorfod cynnal apêl gostus, rhywbeth a amlygwyd gan yr arolygydd cynllunio yn ei benderfyniad. Fodd bynnag, gwrthododd y cyngor cymuned y cynnig.


Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Bro Morgannwg: “Penderfynodd Cyngor Cymuned Sili fwrw ymlaen â’i apêl er gwaethaf ein cynnig i gydweithio â nhw gan geisio adennill eu costau oddi wrth y  Fro.

 
“Er bod apêl y cyngor cymuned yn llwyddiannus, rhywbeth nad oedd yn peri syndod gan fod Cyngor Bro Morgannwg wedi tynnu ei unig wrthwynebiad i’r cais yn ôl, nid felly oedd hi o ran eu cais i hawlio costau.  Mae hyn yn golygu bod y cyngor cymuned bellach yn wynebu bil cyfreithiol mawr a dianghenraid, bil y gallai fod wedi’i osgoi petai nhw wedi cytuno i gydweithio â’n cynllunwyr.”