Top

Brig

Grŵp ieuenctid Penarth yn galw am aelodau

 

12 Medi 2016

 

Mae grŵp Gweithredu Ieuenctid Penarth, y cyngor ieuenctid dros Benarth, yn chwilio am aelodau newydd o ysgolion uwchradd a sefydliadau ieuenctid. 

 Members of PYA volunteering at 2016 Summer Festival

 

Mae’r grŵp yn cynnwys aelodau 11 i 18 oed sydd wedi'u hethol neu eu henwebu gan eu hysgolion neu eu sefydliadau ieuenctid i gynrychioli eu cyfoedion a phobl ifanc ym Mhenarth.

 
Mae'r cyngor ieuenctid yn broject partneriaeth rhwng Gwasanaeth Ieuenctid y Fro a Chyngor Tref Penarth, ac mae wedi bod yn eithriadol lwyddiannus dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf gan gynnig fforwm gwerthfawr i bobl ifanc i leisio eu barn a gweithredu i wella eu tref. Mae bod yn rhan o grŵp Gweithredu Ieuenctid Penarth hefyd wedi helpu’r bobl ifanc hyn i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau a fydd yn eu helpu yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol, i fagu eu hyder ac ennill cymwysterau achrededig y gallant eu rhoi ar eu ffurflenni UCAS a CV.


Yn y cyfamser, mae’r grŵp hefyd wedi mwynhau nifer o weithgareddau a digwyddiadau meithrin tîm cyffrous a hwyl yn ddiweddar. Mae aelodau grŵp Gweithredu Ieuenctid Penarth wedi dweud eu bod yn dysgu ac yn datblygu mewn amgylchedd sy’n gadarnhaol ac yn hwyl.  Mae aelodau hefyd wedi dweud eu bod yn meddwl bod y bobl sy'n gwneud penderfyniadau lleol yn ystyried eu sylwadau a'u syniadau o ddifrif wrth benderfynu ar bethau a fydd yn effeithio ar bobl ifanc yn y dref.


Os ydych yn berson ifanc rhwng 11 a 18 oed, neu’n gweithio gyda phobl ifanc sydd yn yr ystod oedran hwn, a bod gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y project hwn, cysylltwch â Geraint Evans yn valeyouthaction@gmail.com neu ar 02920 701254.