Top

Brig

Llwybr igam-ogam Penarth yn goleuo gyda'r nos


06 Medi 2016


Mae cynllun goleuadau ar hyd y Llwybr Beicio Igam-Ogam poblogaidd, sy’n cysylltu Penarth Heights â Terra Nova Way ym Marina Penarth, bellach wedi’i gwblhau ac mae’r goleuadau wedi’u rhoi ymlaen i alluogi cerddwyr a beicwyr i weld mwy gyda’r nos.

 Penarth's Zig-zag Path

 

Mae'r llwybr, y mae'r Cyngor wedi'i nodi fel mesur pwysig i wella'r amgylchedd ar gyfer cerddwyr a beicwyr, bellach â therfyn o 31 o unedau LED. Mae amseryddion wedi'u gosod gyda'r unedau sy'n sicrhau eu bod yn dod ymlaen gyda'r nos ac yn diffodd gyda'r wawr, gan eu galluogi i oleuo'r llwybr trwy gydol y nos.

 
Ar ôl cyfnod ymgynghori, penderfynwyd y byddai gosod bolardiau goleuadau lefel isel a chadarn ar hyd y llwybr o fudd mwy ac yn fwy addas ar gyfer y lleoliad a'r amgylchedd na cholofnau goleuadau traddodiadol.

 
Sicrhaodd y Cyngor arian i gwblhau’r gwaith trwy gytundeb Adran 106 gyda datblygwr Penarth Heights, Crest Nicholson South West, yr oedd ei gytundeb yn golygu y mae’n rhaid cynnal a chadw cyfleusterau trafnidiaeth gwell a chynaliadwy yn ardal y datblygiad.

Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg ac Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg y canlynol am y llwybr: "Mae’r llwybr igam-ogam ym Mhenarth yn parhau i fod yn llwybr cerdded a beicio poblogaidd i'r rhai sy’n mynd i ac o ddatblygiad Penarth Heights. Mae’r cynllun goleuadau newydd yn cynrychioli’r ffordd orau a mwyaf effeithlon o gadw’r llwybr sy’n hawdd ei ddefnyddio a galluogi ei ddefnyddwyr i weld mwy gyda'r nos.”