Top

Brig

Gwelliannau i lwybr ym mae Dimhole


13 Medi 2016

 

Dechreuodd gwaith i uwchraddio Llwybr Arfordir Cymru ym Mae Dimhole, a leolir rhwng Llanilltud Fawr a Sain Dunwyd, ar 05 Medi.

 

CoastlineHyd yma, mae'r llwybr cerdded wedi bod yn destun erydiad, a bydd y gwelliannau y mae eu hangen yn fawr yn creu llwybr newydd sy’n gwella hygyrchedd a diogelwch i ddefnyddwyr y llwybr. Ac yntau’n rhan o Arfordir Treftadaeth Morgannwg, mae’r llwybr wedi'i amgylchynu gan olygfa syfrdanol y mae llawer o gerddwyr yn ei mwynhau'n rheolaidd p’un a ydynt yn drigolion y Fro sy’n mynd am dro yn achlysurol neu ymwelwyr ar wyliau cerdded.


Agorwyd Llwybr Arfordir Cymru yn wreiddiol yn 2012, ac mae'n ymestyn dros 870 milltir o arfordir di-dor o gwmpas Cymru. Mae’r llwybr yn dangos traethau, aberoedd, clogwyni, coetiroedd a bryniau Bro Morgannwg ac mae’r darn hwn o’r llwybr yn boblogaidd iawn gyda thrigolion ac ymwelwyr.


Mae £35,000 wedi’i sicrhau trwy Gyfoeth Cenedlaethol Cymru a Rhaglen Gwella Mynediad i’r Arfordir i wneud y gwaith. Mae gwyriad dros dro ar waith sy’n osgoi'r gwaith yn Dimhole, y disgwylir iddo fod mewn grym trwy gydol mis Medi.


Am fwy o wybodaeth am Lwybr Arfordir Cymru, neu’r Arfordir Treftadaeth ewch i wefan y Fro yn www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/enjoying/visit_the_vale.