Top

Brig

CAU DARNAU O DOCKVIEW ROAD DROS DRO

 

27 Medi 2016

 

Bydd darnau o Dockview Road, y Barri, ar gau o ddydd Llun 17 Hydref tan ddydd Gwener 16 Rhagfyr i bawb wrth i Wales & West Utilities wneud gwaith adnewyddu hanfodol ar bibellau nwy.

 

Bydd y gwaith yn sicrhau bod cartrefi a busnesau yn y Barri yn parhau i dderbyn cyflenwad diogel a dibynadwy o nwy nawr ac yn y dyfodol.  

 

Er mwyn i ddefnyddwyr y ffordd, y gymuned leol a gweithlu Wales & West Utilities  aros yn ddiogel, bydd darnau o’r ffordd wrth y cyffyrdd â George Street, Lower Pike Street, a Robert Street ar gau ar adegau wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen. Bydd gwyriadau lleol ag arwyddion clir ar waith i draffig pan fydd y darnau o ffyrdd ar gau. Bydd mynediad i gerddwyr trwy’r amser. 

 

Mae Wales & West Utilities wedi gweithio’n agos gyda’r cyngor i gynllunio’r gwaith hwn i darfu cyn lleied â phosibl ar y cyhoedd.  Dywedodd Francis Kirk, Rheolwr Rhaglen Wales & West Utilities: “Mae ein gwaith yn y Barri yn rhan o’r rhaglen adnewyddu pibellau nwy gwerth miloedd o bunnoedd ledled Cymru a de-orllewin Lloegr.

 

“Rydym yn gwybod y bydd y gwaith hwn yn anghyfleus, ond mae’n hanfodol i sicrhau bod cartrefi a busnesau yn y Barri yn parhau i dderbyn cyflenwad diogel a dibynadwy o nwy nawr ac yn y dyfodol. 

 

“Ar ôl i ni ddechrau’r gwaith, gall pobl ofyn cwestiynau i’r tîm ar y safle. Mae ein Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid hefyd yn barod i gymryd eich galwad os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein gwaith. Gallwch gysylltu â nhw am ddim ar 0800 912 2999 neu drwy e-bostio enquiries@wwwutilities.co.uk. Fel arall, gallwch gysylltu â ni ar Twitter @WWUtilities neu Facebook/WWUtilities.”