Top

Brig

Cymuned Gwenfô: dweud eich dweud!

 

14 Medi 2016

 

Yn dilyn llwyddiant gwaith y Peilot Mapio Cymunedol yn Sain Tathan, mae Tîm Cymunedau Adsefydlu Cymunedol Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio gyda Chyngor Cymuned Gwenfô ar broject mapio cymunedol.

 

Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg ac Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg y canlynol am y project: “Ar ôl llwyddiant gwych y peilot mapio cymunedol yn Sain Tathan, rydym yn ymestyn y peilot i gymunedau Gwenfô a'r Rhws.  Mae’r gwaith yn Sain Tathan wedi dod â phobl gyda’i gilydd i hyrwyddo eu cymuned a hybu gweithgareddau a phrojectau newydd.”

 
Mae mapio cymunedol yn ffordd o ddod â’r gymuned gyda'i gilydd i ganolbwyntio ar yr agweddau cadarnhaol ar eu cymdogaeth, ac i edrych ar atebion i unrhyw broblemau sy'n codi.

 
Mae'r broses yn cynnwys cael pobl i siarad am yr hyn sydd eisoes yn bodoli, o ran asedau cymdeithasol (grwpiau, sefydliadau ac unigolion cymunedol), asedau corfforol (canolfannau cymunedol, lleoedd agored a busnesau), a’r hyn sydd o bwys i’r gymuned.


Trwy weithio gyda chymuned Gwenfô, mae Tîm Cymunedau Adsefydlu Cymunedol yn gobeithio datblygu'r asedau yn yr ardal a nodi cyfleoedd ar gyfer mentrau newydd yn y dyfodol.


Bydd y tîm Cymunedau Adsefydlu Cymunedol yn Sioe Pentref Gwenfô ar ddydd Sadwrn 17 Medi o 2.00pm tan 4.30pm.


Os na allwch ddod i’r digwyddiad hwn ac am ddweud eich dweud, gallwch gwblhau arolwg cymuned Gwenfô trwy fynd i www.surveymonkey.co.uk/r/Gwenfo