Top

Brig

Llyfrgell gymunedol Gwenfô Cyf. yn dechrau gweithredu

 

13 Medi 2016

 

Mae gwaith rheoli Llyfrgell Gwenfô wedi’i drosglwyddo’n ffurfiol i Lyfrgell Gymunedol Gwenfô Cyf. gan ei gwneud yr ail lyfrgell gymunedol i gael ei sefydlu ym Mro Morgannwg.


Mae'r trosglwyddiad hwn yn dod ar ôl cyhoeddiad yn gynharach eleni bod Cyngor Bro Morgannwg yn trafod â grwpiau cymunedol mewn pum lleoliad am gymryd yr awenau o ran rhedeg ei lyfrgell leol.

 
Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi clustnodi £100,000 i helpu i dalu am gostau dechrau a gwelliannau i’r adeiladau ar gyfer y grwpiau cymunedol a fydd yn gyfrifol am eu llyfrgelloedd, a bydd Gwenfô yn manteisio ar ran o’r arian hwn.

 
Bydd llyfrgell Gwenfô hefyd yn derbyn cefnogaeth barhaol gan y Cyngor ar ffurf mynediad TG, llyfrau ac adnoddau llyfrgell eraill a chyngor proffesiynol.

 
Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, bydd defnyddwyr y llyfrgell yng Ngwenfô wedi dod yn gyfarwydd ag wynebau newydd yn y llyfrgell gan fod tîm o wirfoddolwyr wedi bod yn hyfforddi gyda staff llyfrgell proffesiynol y Cyngor i gymryd awenau’r gwasanaeth.


"Nawr bod y trosglwyddiad wedi digwydd, edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda’r rheolwyr newydd a’u helpu i wireddu eu huchelgeisiau ar gyfer y llyfrgell.”


Dywedodd Alex McDonald, un o gyfarwyddwyr Llyfrgell Gwenfo Cyf: "Rwy’n edrych ymlaen at yr antur newydd hon a’r posibiliadau a fydd yn deillio ohoni a hefyd y datblygiadau diddorol yn y llyfrgell dros y cwpl o flynyddoedd nesaf.


“Llwyddiant y llyfrgell fydd grŵp cryf o wirfoddolwyr sydd wedi ymrwymo i’r ffordd newydd hon o redeg y llyfrgell.”


Ni fydd yr oriau agor yng Ngwenfô yn newid a bydd aelodau’r llyfrgell yn dal i allu defnyddio’r holl lyfrgelloedd eraill yn y Fro.