Top

Brig

Beth am Bawennau’r Fro?

 

20 Medi 2016

 

Gall perchnogion cŵn a'u cŵn fwynhau dros 70 o atyniadau bellach ledled y DU, ynghyd â bwytai, llety a siopau ym Mro Morgannwg wledig, dan y neges gysurus bod croeso iddynt diolch i broject peilot Pawennau’r Fro.

 

Wedi’i gomisiynu gan Cymunedau Gwledig Creadigol, sy’n rhan o Gyngor Bro Morgannwg, bwriad y project peilot chwe mis yw dod â phopeth sy'n dda ac sy'n croesawu cŵn ynghyd yn y Fro wledig, a hybu'r Fro i berchnogion cŵn ledled y DU, gyda'r nod o gynyddu ymweliadau hamdden â’r ardal yn ystod misoedd llai prysur yr hydref.


Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, y Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Mae gan yr ardal hon lawer iawn i’w gynnig i berchnogion cŵn a’u cŵn, ac mae ein brand Pawennau’r Fro newydd yn ffordd o ddod â hyn ynghyd ac i hybu ein harlwy yn eang iawn.


“O 1 Hydref, os ydych yn ymweld â'r Fro wledig gyda'ch ci, byddwch yn gallu gweld yn hawdd yr atyniadau, y bwytai, y llety a'r siopau sy'n croesawu cŵn diolch i'r sticeri a'r bathodynnau Pawennau'r Fro ar-lein.


“Mae perchnogaeth cŵn cyfrifol wrth wraidd y fenter hon, ac mae adborth gan gyfranogwyr wedi bod yn wych hyd yn hyn. Wrth symud ymlaen, rydym yn hyderus ac yn edrych ymlaen at groesawu perchnogion cŵn a'u cŵn i'r Fro wledig o ardaloedd ledled y DU, lle gallant fwynhau cymaint mwy bellach diolch i Bawennau'r Fro."


Gallwch weld opsiynau perchnogion cŵn ar unrhyw adeg ac o unrhyw le ar ein tudalen Facebook - www.facebook.com/PawsInTheVale - a chyfrifon Twitter dwyieithog @PawennaurFro, sy'n cael eu diweddaru'n ddyddiol. 


Mae proses baratoi’r project peilot wedi bod yn hirfaith, gan gynnwys sesiynau hyfforddiant unigryw ar gyfer busnesau a sefydliadau sy’n cymryd rhan gan Stephen Jenkinson o Access and Countryside Management Ltd, ymgynghorydd arbenigol ar ddylanwadu ar ymddygiad perchnogion cŵn yng nghefn gwlad ac mewn mannau gwyrdd trefol.


Mae’r Cynllun Peilot Pawennau’r Fro wedi derbyn arian gan Gyngor Bro Morgannwg a Chynllun Datblygu Gwledig Cymru 2014 – 2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, ac sy’n cael ei weinyddu gan Gymunedau Gwledig Creadigol y Fro.