Top

Brig

Yr Athro Stephen Hawking yn ysbrydoli plant anabl mewn ysgol ym Mhenarth

 

7 Hydref 2016

 

Mae’r Athro Stephen Hawking wedi neilltuo’i amser i ysbrydoli plant o Ysgol y Deri, sydd hefyd yn defnyddio technoleg i gyfathrebu.

 

Ysgol y Deri

Bu’r cosmolegydd byd enwog yn ateb cwestiynau gan ddau ddisgybl yn yr ysgol yn ystod e-gyfweliad.


Dewiswyd Joe Skibinski sy’n ddeunaw oed a Luke Hughes sy’n 12 oed ar gyfer yr anrhydedd.


Mae Joe yn defnyddio switsys i gyfathrebu tra bod modd deall Luke trwy Lygad Rythwr.


Dywedodd Joe sy’n ddeunaw: “Helo Fi yw Joe. Rwy’n mynd i Ysgol y Deri. Mae anabledd gen i yn union fel chi. Rwy’n byw yng Nghaerdydd. Rwy'n eich edmygu.


“Fel un o wyddonwyr mwyaf ein hoes, pa ddarganfyddiad gwyddonol allai fod yn bosibl yn y dyfodol agos i newid bywydau pobl ag anabledd difrifol a pha gyngor fyddech chi’n ei roi i fyfyrwyr sy’n wynebu heriau heddiw?”


Atebodd yr Athro Hawking: “Ymchwil genetig i adnabod a chywiro'r genynnau sy’n gyfrifol am yr anableddau. Hefyd rhyngwynebau cyfrifiadurol effeithiol i’r ymennydd, ond efallai na fydd hyn yn bosibl heb fewnblaniadau ymennydd nad ydw i’n eu ffansio.”


Dywedodd Luke: “Fy enw i yw Luke. Rwy’n 12. Mae cyflwr gen i sy’n cael ei alw’n schizencephaly. Ydych chi’n credu y gallai fod yna Luke arall mewn bydysawd cyfochrog?”


Wrth ateb, dywedodd yr Athro Hawking: “Fe fydd yna Luke arall mewn bydysawd cyfochrog ond elli di ddim cyfathrebu gydag o.”


Digwyddodd y sgwrs wedi i Lisa Rees-Renshaw, yr Athrawes Ymgynghorol ar Dechnoleg Gynorthwyol, lwyddo i gysylltu â’r athro Hawking.


Trwy ddamwain fe’i cafodd ei hun yn gwersylla'r drws nesa i’w nyrs yn Ffrainc.


Cysylltodd Ms Rees-Renshaw hefyd â’r awdur arbennig a’r cyfarwyddwr ffilm Simon Fitzmaurice, sy’n defnyddio Llygad Rythwr i ysgrifennu a siarad, i holi am  neges ysbrydoledig i’w hargraffu ar dystysgrifau i blant yn yr ysgol sydd wedi dangos cynnydd yn defnyddio’u systemau cyfathrebu.


Derbyniodd y disgyblion blac arbennig hefyd i nodi'r hyn yr oeddent wedi ei gyflawni.


Daeth y neges ar ffurf cerdd, ac roedd hi’n mynd fel hyn:


Dwi ddim ishe dy dosturi. 

Dwi ddim ei angen o. 

Rwy’n gryf. 

Rwy’ wedi bod drwy lawer ac mae’n fy ngwneud i’n gryf. 

Dwi ddim fel pawb arall.  

Rwy’n gryfach na’r rhan fwyaf o bobl. 

Rwy’n wahanol. 

Yn union fel ti.