Top

Brig

Ebrill 2016 Newyddion

Y Newyddion Diweddaraf o'r Cyngor

 

 

Ymgyrch Glanhau Afon Porthceri yn Llwyddiant Mawr - 27 Ebrill 

Ymunodd dros 50 gwirfoddolwr o dimoedd Dŵr Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Grŵp Afonydd Caerdydd a phobl o’r gymuned leol â Cheidwaid Cyngor Bro Morgannwg i lanhau’r afon ym Mharc Gwledig Porthceri.

 


Rhybuddio preswylwyr y Fro am dwyll treth gyngor - 26 Ebrill 2017

CAIFF preswylwyr eu rhybuddio am gynlluniau twyll sy'n honni y bydd ad-daliad treth gyngor, ac sy’n targedu’r henoed yn benodol. 

 

Ysgol y Deri'n trefnu taith feicio - 20 Ebrill 2017

MAE Ysgol y Deri’n annog pobl i gymryd rhan yn ei thaith feicio fis nesaf, i helpu i gyfeirio pobl neu i noddi pobl i gymryd rhan ynddi.

 

Ydych chi’n bwriadu cynnal digwyddiad newydd ym Mro Morgannwg? - 13 Ebrill 2017 

Gallai hyd at £3,000 fod ar gael ar gyfer trefnwyr digwyddiadau sy'n bwriadu cynnal digwyddiadau newydd ac arloesol ym Mro Morgannwg. 

 

Amser bwrw pleidlais – yr etholiadau lleol ar y gorwell - 13 Ebrill 2017 

Cynhelir etholiadau lleol ar ddydd Iau 04 Mai, ac anogir trigolion Bro Morgannwg i baratoi i ddweud eu dweud.

 

Cipolwg cyntaf ar y cynnig ar gyfer Eglwys St Paul - 13 Ebrill 2017

Mae cyngor Bro Morgannwg wedi cyhoeddi fod Cymdeithas Tai Newydd wedi cael ei dewis fel y cynigydd a ffefrir i fynd i’r afael â datblygiad safle Eglwys St Paul ym Mhenarth.

 

Parc Jenner yn cynnal gŵyl bêl-droed i ysgolion cynradd - 12 Ebrill 2017

Gwnaeth dros dau gant o ferched gymryd rhan yng Ngŵyl Pêl-droed Ysgolion Cynradd i Ferched Bro Morgannwg yn ddiweddar, gan ddangos bod mwy o ferched ifanc yn y Fro yn cymryd diddordeb mewn pêl-droed.

 

Seisiynau beicio yn dechrau yn Cosmeston - 12 Ebrill 2017

Dechreuodd cynllun beicio rhad ac am ddim yn Cosmeston y penwythnos diwethaf, a’i nod oedd cael mwy o ferched y Fro i ymarfer corff.

 

Teithiau Tywys am Ddim ym Mro Morgannwg drwy garedigrwydd Valeways - 10 Ebrill 2017 

Gyda chymorth Cyngor Bro Morgannwg, mae Valeways yn trefnu a chynnal nifer o grwpiau cerdded sy’n addas i bob oedran a lefel.  

 

Dosbarthiau Tai Chi yn gwella lles trigolion Penarth - 06 Ebrill 2017 

Penarth Leisure Centre has hosted a programme of Thai Chi classes recently, as the Vale of Glamorgan Council’s Exercise Referral team aims to help residents become more active.

 

Cyngor Bro Morgannwg ar y Rhestr Fer ar gyfer gwobr Awdurdod Lleol y Flwyddyn - 05 Ebrill 2017 

Mae gobaith i Gyngor Bro Morgannwg gael ei enwi fel yr awdurdod gorau yn y DU.  

 

Cynghorau ysgolion uwchradd yn mynychu cynhadledd llais disgblion flynddol - 05 Ebrill 2017 

Yn ddiweddar, bu i bump o ysgolion uwchradd Bro Morgannwg anfon aelodau cynghorau ysgol a staff i fynychu’r gynhadledd Llais Disgyblion flynyddol. 

 

Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Bro Morgannwg yn ennill gwobr efydd - 03 Ebrill 2017

Dyfarnwyd Nod Ansawdd Efydd am waith gydag ieuenctid yn ddiweddar i Wasanaeth Ieuenctid Cyngor Bro Morgannwg – un o’r awdurdodau lleol cyntaf yng Nghymru i dderbyn yr anrhydedd.

 

Cyngor teithio Gŵyl y Banc i ymwelwyr ag Ynys y Barri - 03 Ebrill 2017

Gofynnir i ymwelwyr ag Ynys y Barri gynllunio ymlaen llaw wrth i’r gyrchfan baratoi ar gyfer penwythnos Gŵyl y Banc y Pasg – y cyntaf pan fydd Ffordd Gyswllt newydd y Glannau ar agor.