Top

Brig

Teithiau Tywys am Ddim ym Mro Morgannwg drwy garedigrwydd Valeways

 

10 Ebrill 2017

 

Gyda chymorth Cyngor Bro Morgannwg, mae Valeways yn trefnu a chynnal nifer o grwpiau cerdded sy’n addas i bob oedran a lefel. 

 

Valeways-logo

Mae grŵp Cerddwyr y Siop Goffi yn trefnu teithiau ar gyfer pobl sydd eisiau mynd am dro hamddenol, heb gamfeydd, grisiau na lwybrau serth. Mae’r grŵp Teithiau Dilynol ychydig yn fwy heriol, gyda rhai camfeydd, grisiau a llethrau. Mae cynlluniau ar y gweill hefyd ar gyfer teithiau fydd yn para hyd at dair awr.

 

Mae’r amserlenni isod:

 

Cerddwyr Siop Goffi Teithiau hawdd hyd at 1 awr. Dim camfeydd, grisiau na llethrau serth.

 

Valeways
Dyddiad ac amser  Dechrau
19 Ebrill; 03, 17, 31 Mai; 14, 28 Mehefin- 10:30am Y Barri Caffi Romilly, Cold Knap
12, 26 Ebrill;  10, 24 Mai; 7, 21 Mehefin- 10:30am Cosmeston y tu allan i’r Ganolfan Groeso
19 Ebrill;  3, 17, 31 Mai;  14, 28 Mehefin- 2:30pm Y Bont-faen Ffynnon yr Ardd Ffiseg
12, 26 Ebrill;  10, 24 Mai;  7, 21 Mehefin - 2.30pm Llanilltud Fawr Maes Parcio Neuadd y Dref


Teithiau Cymedrol hyd at 90 munud. Rhai camfeydd, grisiau neu lethrau serth

 

Dyddiad ac amser Enw’r Daith Dechrau
13 Ebrill- 10:30am I’r traeth â ni Llanilltud Fawr, maes parcio’r orsaf drenau
16 Ebrill- 2:00pm Taith y Gwanwyn yn y Goedwig Dinas Powys, Eglwys St Peter, Mill Rd
22 Ebrill- 2:00pm Y Wig a thu hwnt Y Wig, ger y siop
25 Ebrill- 1:30pm Oen y Gwanwyn a Golygfeydd Arfordirol Tir Comin Dinas Powys, gyferbyn â Thwyncyn
30 Ebrill- 2:00pm Drwy’r parciau ac i fyny i’rpentir Penarth, maes parcio'r clogwyn
04 Mai- 10:30am Castell ger Clychau'r Gog Alun Saint-y-brid, maes parcio gyferbyn â’r Fox & Hounds 
07 Mai- 2:00pm Taith gylchol y Llwybr Arfordirol Silstwn, maes parcio glan y môr
13 Mai- 11:00am
Golygfeydd i’r Gogledd
Tir Claddu Naturiol ger yr A48 i’r gorllewin o Groes Cwrlwys
16 Mai- 1:30pm Siambrau Claddu Hynafol Tŷ Dyffryn, maes parcio ger mynedfa’r siop
04 Mehefin - 2:30pm Drwy’r parciau ac i fyny i’rpentir Penarth, maes parcio'r clogwyn
12 Mehefin - 7:00pm Taith gylchol y Llwybr Arfordirol Ynys y Barri, mynedfa Redbrink Crescent i Jackson Bay
13 Mehefin- 1:30pm Tegeirianau a Chestyll Gwenfô, maes parcio Castell Walston
15 Mehefin - 10:30am Dros y Comin Saint-y-brid, maes parcio gyferbyn â’r Fox & Hounds
25 Mehefin - 11:00 am  Gwarchodfa Natur Larnog a’r Safle Gynau Parc Gwledig Cosmeston, maes parcio ger y Ganolfan Groeso

  
Teithiau estynedig hyd at 3 awr. Llawer o gamfeydd, grisiau neu lethrau serth. Dewch â diod a rhywbeth i fwyta


Dyddiad ac amser Enw’r Daith Dechrau
23 Ebrill- 2:00pm Taith gylchol Porthceri Parc Gwledig Porthceri, maes parcio’r caffi
26 Ebrill- 09:45am Chwedlau Gwenfô, Tafarn Horse and Jockey CF5 6BG
18 Mehefin - 2:00pm Taith Gylchol o’r As Fawr i Sain Dunwyd Yr As Fawr, Tafarn Plough & Harrow
22 Mehefin - 10:00am I Lawr y Dyffryn Tresimwn, Tafarn Red Lion CF5 6TR

 

8ed Gŵyl Gerdded Bro MorgannwgDydd Mawrth 23 – Dydd Sul 28 May 2017

 

I gael rhagor o fanylion ewch i www.valeofglamorganwalkingfestival.org.uk

 

  • Valeways

 

  • Valeways