Top

Brig

 

Ysgol Gyfun y Bont-faen yn cael ei henwi’n Ysgol Wladol Gymreig y Flwyddyn gan The Sunday Times

MAE Ysgol Gyfun y Bont-faen wedi ennill gwobr Ysgol Uwchradd Wladol Gymreig y Flwyddyn The Sunday Times - y tro cyntaf i'r wobr gael ei rhoi - ar ôl dod ar frig cynghrair Cymru’r papur newydd.

 

  • Dydd Mercher, 06 Mis Rhagfyr 2017 15:03 PM | Vale of Glamorgan and Cowbridge


Hon oedd yr ysgol orau o’i math yng Nghymru yn seiliedig ar ganlyniadau arholiadau diweddar.


Mae’r canllaw’n rhoi'r ysgol gyfun Bro Morgannwg, o flaen Ysgol Gyfun Radur o Gaerdydd ac Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin.

 

Cowbridge Comprehensive


Mae lle'r Bont-faen ar frig y tabl yn dilyn dod yn bedwerydd y llynedd.


Daw’r newyddion ar ôl i’r ysgol weld 60.4 y cant o fyfyrwyr Lefel A yn cael graddau A* i B a 42 y cant o ddisgyblion TGAU yn cael graddau A*. 

“Mae’r wobr hon yn gydnabyddiaeth haeddiannol iawn i Ysgol Gyfun y Bont-faen yn dilyn canlyniadau gwych yn yr arholiadau TGAU a Lefel A. Chwarae teg iddynt – mae’r teitl Ysgol Uwchradd Wladol Gymreig y Flwyddyn The Sunday Times yn un arbennig. Fe ddylai pawb yn yr ysgol fod yn falch iawn. Mae’r anrhydedd yn dyst i waith caled y staff a’r disgyblion a hoffwn longyfarch cymuned gyfan yr ysgol.” - Dywedodd y Cyng. Bob Penrose, Aelod Cabinet Cyngor Bro Morgannwg dros Ddysgu a Diwylliant: